برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1636 100 1
شبکه مترجمین ایران

recoverable

/rɪˈkəvərəbl̩/ /rɪˈkʌvərəbl̩/

معنی: باز یافتنی

بررسی کلمه recoverable

صفت ( adjective )
• : تعریف: combined form of recover.

واژه recoverable در جمله های نمونه

1. Travel expenses will be recoverable from the company.
[ترجمه موسی] هزینه های سفر از شرکت قابل جبران است.
|
[ترجمه ترگمان]هزینه‌های سفر از شرکت قابل بازیافت خواهند بود
[ترجمه گوگل]هزینه های سفر از شرکت قابل بازیابی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. There were 8 6 million tonnes of recoverable coal in the pits, which have already ceased production, according to Boyds.
[ترجمه موسی] به گفته بویدز ، 8 6 میلیون تن زغال سنگ قابل استخراج وجود داشت که در حال حاضر تولید آن متوقف شده است.|
[ترجمه ترگمان]براساس گزارش وب سایت Boyds دات کام، ۸ میلیون تن زغال‌سنگ قابل بازیافت در این حفره‌ها وجود دارد که از قبل تولید را متوقف کرده‌اند
[ترجمه گوگل]بر طبق گفته بوید، 8 6 میلیون تن ذغال سنگ قابل بازیافت در چاله ها وجود دارد که تولید را متوقف کرده اند
[ترجمه شما] ترجم ...

مترادف recoverable

باز یافتنی (صفت)
recoverable , retrievable

معنی recoverable در دیکشنری تخصصی

recoverable
[حقوق] قابل وصول، قابل جبران، قابل استرداد
[حسابداری] مبلغ قابل بازیافت
[کامپیوتر] خطای قابل بهبود، اشتباه قابل اصلاح، خطای ترمیم پذیر، خطای قابل ترمیم
[عمران و معماری] انرژی کرنشی داخلی قابل بازیابی
[حسابداری] مقدار قابل بهره برداری ، استخراج

معنی کلمه recoverable به انگلیسی

recoverable
• can be regained, can be obtained again; able to get well, able to recuperate
• if something is recoverable, it is possible for you to get it back.
recoverable error
• malfunction which does not cause a system crash, repairable error

recoverable را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مَمَد
قابل وصول
قابل جبران
آیدا
قابل درمان
موسی
recoverable(adj) =قابل بازیابی، قابل بازیافت،قابل جبران،قابل استرداد،قابل اصلاح،قابل بهبود،قابل وصول،قابل استخراج ،قابل ترمیم

recoverable oil = نفت قابل استخراج
recoverable error = خطای قابل اصلاح
recoverable amount = مبلغ قابل وصول،مبلغ قابل استرداد
proven recoverable oil reserves = ذخایر مسلم نفت قابل استخراج
magnetically recoverable photocatalyst =فتوکاتالیزور مغناطیسی قابل بازیافتTravel expenses will be recoverable from the company.
هزینه های سفر از شرکت قابل جبران است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی recoverable

کلمه : recoverable
املای فارسی : رکوربل
اشتباه تایپی : قثزخرثقشذمث
عکس recoverable : در گوگل

آیا معنی recoverable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )