برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1425 100 1

recompile


کامپیوتر : کامپایل مجدد

بررسی کلمه recompile

فعل گذرا ( transitive verb )
• : تعریف: combined form of compile.

معنی recompile در دیکشنری تخصصی

recompile
[کامپیوتر] کامپایل مجدد

recompile را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی recompile
کلمه : recompile
املای فارسی : رکومپیله
اشتباه تایپی : قثزخئحهمث
عکس recompile : در گوگل

آیا معنی recompile مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )