برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1708 100 1
شبکه مترجمین ایران

read between the lines


معنی نهفته ی چیزی را دریافتن، معانی پنهان یا ژرف چیزی را درک کردن

بررسی کلمه read between the lines

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to discern implied meaning from what is actually said or written.
مترادف: infer
مشابه: assume, extrapolate

واژه read between the lines در جمله های نمونه

1. Frequently it is necessary to read between the lines.
[ترجمه ترگمان]اغلب خواندن بین خطوط لازم است
[ترجمه گوگل]اغلب لازم است بین خطوط بخوانید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. So beware: if we were able to read between the lines that easily, so too can your family and friends!
[ترجمه ترگمان]بنابراین مراقب باشید: اگر ما قادر بودیم که بین این دو خط را به راحتی بخوانیم، خانواده و دوستان تان نیز می‌توانند این کار را بکنند!
[ترجمه گوگل]بنابراین مراقب باشید اگر ما قادر به خواندن بین خطوط است که به راحتی، و همچنین می توانید خانواده و دوستان خود را!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Read between the lines when signing contracts.
[ترجمه ترگمان]هنگام امضای قرارداد بین خطوط بخوانید
[ترجمه گوگل]در هنگام امضای قرارداد بین خطوط خوانده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. As you look at this poem, be sure read between the lines.
[ترجمه ترگمان]همانطور که به این شعر نگاه می‌کنید، حتما بین این دو سطر بخوانید ...

معنی کلمه read between the lines به انگلیسی

read between the lines
• detect the underlying or hidden meaning

read between the lines را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Msm
تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل
لیلی
عبارتی است که بین مردم رایج است، یعنی دریافتن محتوای نهفته در زیر کلام یا جمله یا هر چیزی که خیلی صریح بیان نشده.
look for or discover a meaning that is hidden or implied rather than explicitly stated
رضا برزگری
فحوای کلام را دریافتن
آرزو
چیزی را در لفافه گفتن
Metis
آیه رو خوندن، نگفته منظور طرف رو فهمیدن

Reading between the lines, I'd say he isn't happy with the situation.
از روی ظاهر قضیه می گم که اون از این وضعیت خوشحال نیس.
A.C.E
تلاش کردن برای فهمیدن احساسات کسی باتوجه به چیزی که گفته
کاشفی
کشف معنا کردن
مجید
فرامتن را فهمیدن
Xeinab
مفهوم ضمنی رو درک کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی read between the lines

کلمه : read between the lines
املای فارسی : رعد بتوین تاه لینس
اشتباه تایپی : قثشی ذثفصثثد فاث مهدثس
عکس read between the lines : در گوگل

آیا معنی read between the lines مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )