برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1619 100 1
شبکه مترجمین ایران

rack up

/ˈrækˈəp/ /rækʌp/

(خودمانی) 1- به دست آوردن، ( در مسابقه - امتیاز) کسب کردن، نایل شدن، دست یافتن 2- (سخت) شکست دادن، چیره شدن 3- (مثلابا مشت) فرو افکندن، نقش زمین کردن 4- ( مثلا در تصادف رانندگی ) داغان کردن، خرد کردن

واژه rack up در جمله های نمونه

1. We come to the stable to rack up the horses in the evening every day.
[ترجمه Amir] ما هر روز می آییم و اسب ها را شمارش می کنیم.
|
[ترجمه ترگمان]ما به اصطبل آمده‌ایم تا هر روز اسب‌ها را جا به جا کنیم
[ترجمه گوگل]ما هر روز صبح پا به پای اسب میرویم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Ordinarily they were able to rack up all the other teams without the lightest effort.
[ترجمه ترگمان]معمولا آن‌ها قادر بودند تمام تیم‌ها را بدون کوچک‌ترین تلاشی در گروه‌های دیگر جا به جا کنند
[ترجمه گوگل]به طور معمول آنها توانستند تمام تیم های دیگر را بدون هیچ کمکی تلاش کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They seem driven by a Teutonic determination to rack up as many airline meals as possible.
[ترجمه ترگمان]به نظر می‌رسد که آن‌ها از تصمیم Teutonic برای جمع کردن هر چه غذای خطوط هوایی استفاده می‌کنند
[ترجمه گوگل]به نظر می رسد که آنها قصد داشتند تا به عنوان غذا های شرکت های هواپیمایی به عنوان امکان پذیر است
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه rack up به انگلیسی

rack up
• collect, gather
rack up points
• collect points, gather points

rack up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امین جوادی ازاد
اگر برای بدهی (debt ) باشد به معنی بالا اوردن هست
rack up the debt
بالا اوردن بدهی
Farhood
In the fall, everyone is out raking up the dead leaves
در پائیز، هرکسی که بیرون باشه در حال رد شدن از بین برگ‌های زرد خردشون میکنه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی rack up

کلمه : rack up
املای فارسی : راک آاپ
اشتباه تایپی : قشزن عح
عکس rack up : در گوگل

آیا معنی rack up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )