برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1418 100 1

Retention Period

/riˈtenʃn̩ˈpɪriəd/ /rɪˈtenʃn̩ˈpɪərɪəd/

دوره ابقا

واژه Retention Period در جمله های نمونه

1. During the retention period the money should be held in a deposit account.
[ترجمه ترگمان]در طی دوره نگهداری، پول باید به حساب سپرده شود
[ترجمه گوگل]در طول دوره نگهداری پول باید در یک حساب سپرده نگهداری شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The retention period of records and receipts shall be no less than years.
[ترجمه ترگمان]دوره نگهداری سوابق و رسیدها کم‌تر از چند سال طول نخواهد کشید
[ترجمه گوگل]دوره نگهداری پرونده ها و رسید ها نباید کمتر از سال باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Spain has a retention period of one year.
[ترجمه ترگمان]اسپانیا یک دوره حفظ یک ساله دارد
[ترجمه گوگل]اسپانیا دارای دوره نگهداری یک ساله است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The extension of retention period, agglutinant buildup, the sale platform value of enlarge network media.
[ترجمه ترگمان]گسترش دوره نگهداری، انباشته شدن agglutinant، ارزش پلت فرم فروش رسانه شبکه را افزایش می‌دهد
[ترجمه گوگل]گسترش دوره نگهدا ...

معنی Retention Period در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] دوره نگهداری
[ریاضیات] دوره ی نگهداری
[آب و خاک] دوره نگهداشت

Retention Period را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی retention period
کلمه : retention period
املای فارسی : رتنتین پریود
اشتباه تایپی : قثفثدفهخد حثقهخی
عکس retention period : در گوگل

آیا معنی Retention Period مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )