برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1570 100 1
شبکه مترجمین ایران

quantum physics


فیزیک کوانتوم

واژه quantum physics در جمله های نمونه

1. Tried to explain the real implications of quantum physics as we crossed Kensington Road.
[ترجمه ترگمان]سعی کردیم مفهوم واقعی فیزیک کوانتوم را که از جاده کنسینگتن عبور کردیم را توضیح دهیم
[ترجمه گوگل]تلاش کرد تا مفاهیم واقعی فیزیک کوانتومی را که ما از جاده کنزینگتون عبور کردیم، توضیح دهیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This is because, in the wacky world of quantum physics, light is wavy as well as particulate.
[ترجمه ترگمان]این به این دلیل است که در دنیای جنون‌آمیز فیزیک کوانتوم، نور به شکل موجی همانند ذرات معلق است
[ترجمه گوگل]این به این دلیل است که در دنیای حیرت انگیز فیزیک کوانتوم، نور به صورت ذرات و ذرات کوچک است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Microchips aid quantum physics Technology from the semiconductor industry has allowed an experiment in fundamental physics previously possible only in theory.
[ترجمه ترگمان]کمک microchips و تکنولوژی فیزیک کوانتومی از صنعت نیمه‌رسانا به یک آزمایش در فیزیک بنیادی اجازه می‌دهد که قبلا تنها در نظریه امکان پذیر باشد
[ترجمه گوگل]میکروچیپ ها به فیزیک کوانتومی کمک می کنند فناوری از صنعت نیمه هادی اجازه آزمایش در فیزیک بنیادی را که قبلا تنها در تئوری امکان پذیر بود، ارائه داد
[ترجمه شما] ترجمه ...

معنی quantum physics در دیکشنری تخصصی

quantum physics
[برق و الکترونیک] فیزیک کوانتمی
[آمار] فیزیک کوانتومی

quantum physics را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی quantum physics

کلمه : quantum physics
املای فارسی : کوانتوم فیسیکس
اشتباه تایپی : ضعشدفعئ حاغسهزس
عکس quantum physics : در گوگل

آیا معنی quantum physics مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )