برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1617 100 1
شبکه مترجمین ایران

pushover

/ˈpʊʃoʊvə/ /ˈpʊʃəʊvə/

(امریکا - خودمانی)، کار آسان، کار بی دردسر، سهل، مثل آب خوردن، زود تسلیم، گولو، مطیع، هالو

بررسی کلمه pushover

اسم ( noun )
(1) تعریف: (informal) anything that is easily done.

(2) تعریف: a person, team, or the like that is easily defeated, convinced, or taken advantage of.

واژه pushover در جمله های نمونه

1. The game will be a pushover.
[ترجمه ترگمان]این بازی ساده و آسان خواهد بود
[ترجمه گوگل]این بازی یک ضربه گیر خواهد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The examination was a pushover ; I'm sure of all the answers.
[ترجمه ترگمان]ازمایشات خیلی ضعیف بود؛ از همه جواب‌ها مطمئن هستم
[ترجمه گوگل]معاینه یک فشار دادن بود؛ من از تمام پاسخ ها مطمئن هستم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The interview was an absolute pushover.
[ترجمه ترگمان]این مصاحبه یک هدف نهایی برای رسیدن به هدف بود
[ترجمه گوگل]مصاحبه مطلق مطلق بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. You might think Hungarian a pushover to learn. It is not.
[ترجمه ترگمان]شما ممکن است فکر کنید که مجارستان یک هدف آسان برای یادگیری است این طور نیست
[ترجمه گوگل]شما مجبور به یادگیری زبان انگلیسی هستید این نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه pushover به انگلیسی

pushover
• gullible person, sucker; simple task, something that is easily done; person or thing that is easily defeated
• you say that something or someone is a pushover when it is easy to obtain what you want from them; an informal word.

pushover را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مصطفي شريفي
در رشته عمران بارافزون ترجمه ميشود
محمد حسینی
بار مازاد
Azar
در این جمله خط بطلان معنی می شود
Maybe he is trying to sound tough but his face has pushover written on it
مصطفیMostafa110ali@gmail.com
هالو، پخمه
کسی که به راحتی می توان به او زور گفت و او از خود دفاع نمی کند
Davari
مطيع و بله قربان گو البته نه الزاماً هميشه و فقط در شرايط خاص
Some guys are pushovers when it comes to women.
M.madado
You really are a pushover
این جمله یعنی تو واقعا ادم پخمه ای هستی!؟
Figure
Subordinate and subservient, easy to defeat, influence, or overcome,
Fatemeh Sk
آدم ضعیف و دهن بین
رسول قنبری
فرمانبردار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی pushover

کلمه : pushover
املای فارسی : پوشاور
اشتباه تایپی : حعساخرثق
عکس pushover : در گوگل

آیا معنی pushover مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )