برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1576 100 1
شبکه مترجمین ایران

pull up

/ˈpʊlˈəp/ /pʊlʌp/

معنی: رسیدن، جلو گیری کردن، جلو افتادن
معانی دیگر: 1- ریشه کن کردن، از ریشه کندن 2- (خیمه) برچیدن 3- ایستاندن، متوقف کردن 4- (اتومبیل و غیره - به محل معین) راندن 5-(هواپیما را) به بالا راندن 6- سرزنش کردن

بررسی کلمه pull up

اسم ( noun )
(1) تعریف: an exercise to strengthen the arms in which one hangs by the hands from an overhead bar and gradually pulls the body up until the chin is even with the bar.

(2) تعریف: a flight maneuver in which an aircraft suddenly climbs up sharply from level flight.

واژه pull up در جمله های نمونه

1. Please pull up a chair and join the conversation.
[ترجمه ترگمان]لطفا یک صندلی بلند کنید و به گفتگو ملحق شوید
[ترجمه گوگل]لطفا یک صندلی رو بکشید و به مکالمه بپیوندید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Why don't you just pull up all the plants and have done with the idea of having a garden.
[ترجمه ترگمان]چرا تو فقط همه گیاهان را می‌کشی و با این فکر که یک باغ داری انجام دادی
[ترجمه گوگل]چرا شما فقط تمام گیاهان را نمی گیرید و با ایده داشتن باغ کار کرده اید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The tutor hopes that he will pull up his bad habits in his study.
[ترجمه ترگمان]معلم امیدوار است که او عادت‌های بد خود را در اتاق مطالعه‌اش بالا بکشد
[ترجمه گوگل]معلم امیدوار است که در مطالعه خود عادت های بد خود را بالا ببرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. If you study hard, you'll soon pull up your French.
[ترجمه شهین] اگر سخت درس بخوانی، بزودی فرانسوی شما پیشرفت خواهد کرد
...

مترادف pull up

رسیدن (فعل)
accede , achieve , attain , get , arrive , come , gain , receive , land , aim , amount , maturate , pull up , strand , run up , ripen
جلو گیری کردن (فعل)
intercept , keep , arrest , prevent , pull up , rebuff , rule out
جلو افتادن (فعل)
precess , pull up

معنی عبارات مرتبط با pull up به فارسی

(روی بارفیکس و غیره) خود را بالا کشیدن
(امریکا - عامیانه) محل زندگی یا کسب و کار خود را عوض کردن

معنی pull up در دیکشنری تخصصی

pull up
[کوه نوردی] کشش ، صعود با کشش
[برق و الکترونیک] مقاومت بالا نگه دار
[برق و الکترونیک] گشتاور بالا کشنده
[برق و الکترونیک] ترانزیستور بالا بر

معنی کلمه pull up به انگلیسی

pull up
• stop; overtake (in a race); improve the situation; rebuke, reprimand; roadside restaurant; chin-up, act of suspending oneself from a bar and raising oneself with one's arms until one's chin is above the bar
pull up by the roots
• remove by the roots, uproot
pull up stakes
• change one's place of residence or work

pull up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیر رستمی
(بالا رو -بالا رونده-بالا کش) در الکترونیک
Zeynab
بارفیکس
سجاد مصلحی
نشستن
داود
متوقف کردن یا شدن
پرتو
ارتقا دادن، سازگار کردن
رضا
(در سیستم عامل مک) فایل یا پوشه ای را باز کردن
Samane
خود را بالا کشیدن(برای مثال یک کودک خودشو ب سمت بالا می‌کشه تا بتونه بایسته)
Nesa
افزاینده
علی سیاح
حرکت بارفیکس
علیرضا زمانی
بارفیکس
فروزان بختیاری
To 'stop' the vehicle that you are driving

مثال:He pulled up infront of the gates
فروزان بختیاری
To 'stop' the vehicle that you are driving
مثال: He pulled up in front of the gates
Shirin
بالا رفتن
مجتبی م
بالا آوردن و یافتن چیزی...
بالا دادن چیزی...
به دنبالِ (چیزی) بودن...
(مثلن تو گوشی موبایل صفحه رو هی میدیم بالا تا چیزی اس ام اسی رو پیدا کنیم)
Abolfazl Ehsani
If you pull up a chair, you move it closer to something or someone and sit on it
Farhood
I spent the morning pulling up weeds in the garden
تمام صبح صرف کندن علف های هرز تو اون باغچه کردم
Pull up a chair and join us
یه صندلی بیارید و به ما بپیوندید (ملحق بشید)
She pulled herself up onto the rock
خودش رو کشید رو تخته سنگ
(رفت بالا روی تخته سنگ)
مهسا
متوقف شدن یک وسیله نقلیه (مثل اتوبوس یا تاکسی)
Dark Light
A pull-up is an upper-body strength exercise. The pull-up is a closed-chain movement where the body is suspended by the hands and pulls up. As this happens, the elbows flex and the shoulders adduct and extend to bring the elbows to the torso.

همون بارفیکسه که گاهی horizontal bar هم میگن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی pull up

کلمه : pull up
املای فارسی : پول آاپ
اشتباه تایپی : حعمم عح
عکس pull up : در گوگل

آیا معنی pull up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )