برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1719 100 1
شبکه مترجمین ایران

psychotherapist


روانشناسى : روان درمانگر

واژه psychotherapist در جمله های نمونه

1. He sees a psychotherapist twice a week.
[ترجمه ترگمان]او دو بار در هفته روان‌پزشک را ملاقات می‌کند
[ترجمه گوگل]او یک روان درمانگر را دو بار در هفته میبیند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Anyone can call themselves a psychotherapist.
[ترجمه بارش] هرکس می تواند خود را یک روانپزشک بنامد
|
[ترجمه میثم نبی پور] هرکس می تواند خودش را یک روان درمانگر بنامد.
|
[ترجمه ترگمان]هر کسی می تونه خودش رو روان روان کنه
[ترجمه گوگل]هرکس می تواند خود را روانپزشک کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Phillip Hodson is a psychotherapist with special interests in children's problems.
[ترجمه ترگم ...

معنی کلمه psychotherapist به انگلیسی

psychotherapist
• one who provides psychological therapy for mental disorders

psychotherapist را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هانی
روان درمانگر
میثم علیزاده
روانکاو

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی psychotherapist

کلمه : psychotherapist
املای فارسی : پسیچتهرپیست
اشتباه تایپی : حسغزاخفاثقشحهسف
عکس psychotherapist : در گوگل

آیا معنی psychotherapist مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )