برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1396 100 1

protocol

/ˈproʊtəkɒl/ /ˈprəʊtəkɒl/

معنی: تشریفات، پیوند نامه، موافقت مقدماتی، پیش نویس سند، اداب و رسوم، مقاوله نامه نوشتن
معانی دیگر: مقاوله نامه، پیش نویس معاهده یا قرارداد، توافق نامه، تفاهم نامه، متمم معاهده، پشت بند پیمان، پروتکل، آیین گان، رسم داری، (کامپیوتر) داده سامان، در فرانسه اداب ورسوم

واژه protocol در جمله های نمونه

1. The organizer was familiar with the protocol of royal visits.
[ترجمه ترگمان]سازمان‌دهنده با پروتکل دیدارهای سلطنتی آشنا بود
[ترجمه گوگل]برگزار کننده با پروتکل بازدیدکنندهای سلطنتی آشنا بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We must observe the correct protocol.
[ترجمه ترگمان]ما باید قوانین درست رو رعایت کنیم
[ترجمه گوگل]ما باید پروتکل صحیح را مشاهده کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The Ukranians put their signatures to the Lisbon Protocol.
[ترجمه علیرضا] شهروندان اوکراینی پروتکل لیسبون را امضا کردند
|
[ترجمه ترگمان]The امضاها خود را به پروتکل لیسبون اعلام کردند
[ترجمه گوگل]شهروندان ایرانی امضا کردند به پروتکل لیسبون
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The delegates have to be seated according to protocol.
...

مترادف protocol

تشریفات (اسم)
service , ceremony , ceremonial , formality , protocol , ritual , starch
پیوند نامه (اسم)
protocol
موافقت مقدماتی (اسم)
protocol
پیش نویس سند (اسم)
protocol
اداب و رسوم (اسم)
protocol
مقاوله نامه نوشتن (فعل)
protocol

معنی protocol در دیکشنری تخصصی

protocol
[کامپیوتر] قرار داده ، پروتکل ، ارتباطی بین واحد ها در ایستگاههای کاری مختلف که قواعد و فرمت هایی را برای مبادله پیامها تعریف می کند . - پروتکل ، قرار داد- روشی استاندارد برای مرتب سازی انتقال داده ها میان کامپیوتر . نگاه کنید به : XMODEM; X-ON; X-OFF ; handshaking ; kermit .
[برق و الکترونیک] قرارداد مجموعه ای از توافقها برای رد و بدل کردن اطلاعات بین دو دستگاه کامپیوتر . ساده ترین قرارداد تنها پیکربندی سخت افزاری را تعریف می کند در حالی که قرار دادهای پیچیده تر زمان بندی ، قالبهای داده ها ، روشهای آشکارسازی و تصحیح خطا و ساختارهای نرم افزاری را نیز تعریف می کنند. - پروتکل ، قرارداد
[فوتبال] پیوندنامه-همکاری
[حقوق] پروتکل، مقاوله نامه، تشریفات
[برق و الکترونیک] مبدل قرارداد مداری که قرارداد کامپیوتری یامخابراتی را به قرارداد دیگری تبدیل می کند.
[برق و الکترونیک] واحد داده های پروتکل
[برق و الکترونیک] ماشین پروتکل
[برق و الکترونیک] پشته پروتکل
[برق و الکترونیک] قرارداد تایید
[کامپیوتر] پروتکل همزمانی باینری
[کامپیوتر] پروتکل بیت گرا.
[کامپیوتر] پروتکل راه انداز
...

معنی کلمه protocol به انگلیسی

protocol
• method of dealing with a certain subject; draft of a treaty; rules of behavior; memorandum, original record of a document; standard for dealing with data transfer (computers)
• protocol is a system of rules about the correct way to act in formal situations.
• a protocol is a written record of a treaty or agreement that has been made by two or more countries.
protocol suite
• group of protocols which determine the method of data transfer on a network
according to protocol
• in line with accepted procedures
address resolution protocol
• protocol which supplies addresses to workstations on a local area network
border gateway protocol
• (computers) protocol used for exchanging routing information between gateway hosts on large networks (such as the internet), bgp
boxer protocol
• agreement made in 1901 between china and eleven western nations in which china agreed to accept international supervision and to pay restitution for injuries sustained during the boxer rebellion
chief of protocol
• government employee in charge of supervising and maintaining proper behavior
communication protocol
• standard procedure for transmitting information
communications protocol
• definitions and standards according to which communication between computers is performed
connectionless protocol
• method of internet communication in which information is transferred between two central network computers without installing a connection between them
data compression protocol
...

protocol را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی حاج محمدی
در علم شیمی و آزمایشگاه به معنی روش و برنامه ی اجرای یک آزمایش و در پلیمر مجموعه قوانینی که با توجه به آنها یک ترکیب ساخته می شود.
شیمی:روش اجرا پلیمر:مجموعه قوانین
فرزانه
در روش تحقیق به معنی روند انجام کار یا روند انجام تحقیق می باشد.
Saeed
آداب رفتار رسمی
تشریفات
نیازعلی شمس
سازوکارنما،پیش نمایه،یاروش ،روند
ebi
آیینی

آیین‌نامه ، شیوه‌نامه ، پیمان ، پیمان‌نامه ، سازش‌نامه ، پذیرش‌نامه

روش کار ، کار رَوِش ، روش انجام ، روال ، کارکردنما
شایان نورائی
مجموعه قوانین، رویه، قانون
امین جهانگرد
protocol car
ماشین تشریفات
میلاد علی پور
دستورالعمل
دکتر محمدشکیبی نژاد
بصورت کلی درعلم حقوق بین الملل عمومی وخصوصی حال چه با تخصص و فوق تخصص کیفری تجاری خصوصی 》[[ دریایی هوایی محیط زیست داوری انرژی نفت وگاز گمرکی بانکی واقتصادی ....]]:.

هر کنوانسیون که قبلا درباره این کلمه توضیحات علمی ودانشگاهی داده شده به سلسله مقررا ت و پیش نویسها شروط قوانین برای لازم الاجراء کردن کردن وضمانت اجراء بین دولتهایا تابعان یا افراد حقوقی مانند چند کمپانی چند ملیتی مانند: خودرو سازیها یا ماشین سازی ها یا پل وسدسازیها یا داروسازیها و... بدلیل توضیحات فوق الاشعار و همچنین ضمانت اجراء یا دلایل برای عدم اجراء ونکول کردن و نحوه پروتست کردن یا تفاسخ وفسخ یا اقاله یا صلح یا انتقال ضمانت به ثالث های وتابعان دیگر پروتکلهای متعدد بعد از کنوانسیون که خود تعهدنامه رسمی بین المللی ودرحقوق دیپلماتیک که رجوع کنید ((* کتاب البته نایاب سه جلدی اینجانب ودکتر صدرافشاززاده2001-2003-پژوهشگاه عالی امورخارجه*)) که لااقل26شرط برای نوشتن کنوانسیون یا مقاوله نامه ها با سمپوزیوم ها که یکی از شروط همسطح بودن طرفین درچند نسخه باچندین زبان که هرکدام ازصفحات وکلا حکم واحد دارند قلمی اصدار وطی تشریفات بعداز تایپ یاقلمی واصدارکردن ممضی وممهور میشودومقابله وفق تاریخ وفق ماده331کنوانسیون ژنو الحاقیه سوم تبصره12-1951تاتاریخ ضمانت اجراء وجلسات بعد پابرجاخواهدماند.
نگاه کنید\>
https://op.europa.eu/de/home

https://op.europa.eu/de/publication-
detail/-/publication/b454a7e5-0b4f-11ea-8c1f-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-1337950

https://www.ebs.edu/de/ebs-law-term

https://www.business.com/articles/international-business-law-101-5-international-business-and-trade-law-gotchas/
سهیل
روش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی protocol
کلمه : protocol
املای فارسی : پروتکل
اشتباه تایپی : حقخفخزخم
عکس protocol : در گوگل

آیا معنی protocol مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )