برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1538 100 1
شبکه مترجمین ایران

prophet

/ˈprɑːfət/ /ˈprɒfɪt/

معنی: رسول، فرستاده، پیغام بر، پیامبر، نبی، پیغمبر
معانی دیگر: (مرام یا حزب یا جنبش) سخنگو، پیشگام، فرستاده ی خداوند، پیشگو، غیب گو

بررسی کلمه prophet

اسم ( noun )
(1) تعریف: one who predicts the future, esp. one considered to be speaking under divine inspiration and revealing divine will.
مترادف: oracle, seer
مشابه: augur, Cassandra, clairvoyant, crystal gazer, forecaster, fortuneteller, haruspex, palmist, prognosticator, prophetess, sibyl, soothsayer, visionary

(2) تعریف: in the Old Testament, one chosen by God as a messenger and guide to the ancient Hebrews.
مشابه: guide, messenger

(3) تعریف: in the early Christian church, one who was divinely inspired to make revelations and predictions.

(4) تعریف: (cap.) Muhammad, founder of the Muslim religion (prec. by the).
مترادف: Muhammad

(5) تعریف: a teacher, leader, or spokesman of a movement or cause, esp. a religious one, who is believed to be the recipient of some special inspiration or revelation.
مشابه: preacher, priest, priestess, prophetess, spokesman, spokeswoman

واژه prophet در جمله های نمونه

1. a prophet who performed miracles
پیامبری که معجزه می‌کرد

2. that prophet claimed to be a new manifestation of the divine spirit
آن پیامبر ادعا می‌کرد که تجلی نوینی از روح الهی است.

3. a self-proclaimed prophet
یک پیامبر خود خوانده

4. the appearance of the prophet
ظهور پیامبر

5. the children of the prophet
اولاد پیامبر

6. the prophecies of the prophet
پیشگویی‌های پیامبر

7. his profane references to the prophet
اشارات کفر آمیز او به پیامبر

8. the miraculous birth of that prophet
تولد معجزه‌آسای آن پیامبر

9. the child looked with awe at the statue of the prophet
کودک با ترس و احترام به مجسمه‌ی پیامبر نگاه کرد.

10. the marvelous flow of water from the stone that was touched by the prophet
ریزش معجره‌آسای آب از سنگی که پیامبر به آن دست زده بود.

11. Gandhi was the prophet of non-violent protest.
[ترجمه ترگمان]گاندی نشانه اعتراض non بود
[ترجمه گوگل]گاندی پیامبر اعتراض غیر خشونت آمیز بود
[ترجمه شما] ...

مترادف prophet

رسول (اسم)
messenger , nuncio , apostle , prophet , presager
فرستاده (اسم)
envoy , envoi , messenger , apostle , prophet , emissary
پیغام بر (اسم)
mercury , apostle , prophet , intelligencer
پیامبر (اسم)
prophet , logos
نبی (اسم)
prophet
پیغمبر (اسم)
seer , prophet

معنی عبارات مرتبط با prophet به فارسی

پیغمبر دروغی، پیغمبر نما

معنی کلمه prophet به انگلیسی

prophet
• one who predicts the future, seer; forecaster, foreteller
• a prophet is a person believed to be chosen by god to say the things that god wants to tell people.
dark prophet
• prophet of doom
false prophet
• prophet who does not tell the truth
the prophet
• poetic work written by kahlil gibran in 1923

prophet را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
مُنادی
نبی
نبی نبی زاده
تیمورخانی
رسول , فرستاده‌, پیغمبر,
Soroush
حضرت
Maryam
پیامبر
فرستنده الهی
نبی
مینا عنایتی
پیامبر.
دکتر محمد حسین حدیدی
رسول ، پیامبر ، پیغمبر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی prophet

کلمه : prophet
املای فارسی : پروفت
اشتباه تایپی : حقخحاثف
عکس prophet : در گوگل

آیا معنی prophet مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )