برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1404 100 1

promise

/ˈprɑːməs/ /ˈprɒmɪs/

معنی: پیمان، عهد، وعده، قول، عهده، میثاق، نوید، انتظار وعده دادن، پیمان بستن، قول دادن، عهد کردن، متعهد شدن
معانی دیگر: تعهد، دارای آینده ی خوب، آتیه دار، امید، تعهد کردن، حاکی بودن، نشانه ی چیزی بودن، خبر از چیزی دادن، (عامیانه) موکدا گفتن، اطمینان دادن، (قدیمی) قول ازدواج دادن

بررسی کلمه promise

اسم ( noun )
(1) تعریف: a statement absolutely assuring that a specified event will or will not occur; pledge.
مترادف: assurance
مشابه: avowal, commitment, covenant, guarantee, guaranty, oath, obligation, pledge, vow, warrant, word, word of honor

- She made the boy a promise that she would always keep his secret.
[ترجمه A.A] او به پسر قول داد که همیشه رازش را حفظ می کند
|
[ترجمه jahanaks.blog.ir] او به پسر قول داد. که همیشه راز اورا حفظ خواهد کرد
|
[ترجمه ترگمان] به پسر قول داده بود که همیشه رازش را نگه دارد
[ترجمه گوگل] او پسر را وعده داد که او همیشه راز خود را حفظ می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- I have never broken my promise to you.
[ترجمه محسن] من هرگز قولی رو که بهت دادم نمی شکنم
...

واژه promise در جمله های نمونه

1. her promise settled my uncertainty
قول او تردید مرا برطرف کرد.

2. his promise is not worth a fig
قول او یک پول سیاه هم ارزش ندارد.

3. the promise of a big raise was dangled before him
با قول یک اضافه حقوق زیاد او را وسوسه کردند.

4. the promise of a more abundant life
نوید یک زندگی مرفه‌تر

5. the promise you and i made is inviolable for ever
عهدی که با تو بستیم هرگز شکستنی نیست

6. to promise to go
قول رفتن دادن

7. a broken promise
قولی که به آن عمل نشده

8. a hollow promise
قول توخالی

9. a solemn promise
قول شرف

10. a solemn promise
قول صمیمانه

11. breach of promise
نقض عهد،خلف وعده،عهدشکنی

12. a writer of promise
نویسنده‌ای با آتیه‌ی خوب

13. he redeemed his promise to stand by the army
او به قول خود در حمایت از ارتش وفا کرد.

14. i took his promise at face value
...

مترادف promise

پیمان (اسم)
hand , accord , agreement , covenant , contract , treaty , pact , promise , concord , compact , oath , vow , faith , troth , league
عهد (اسم)
swear , agreement , covenant , treaty , pact , promise , word , oath , vow , age , era , time , epoch
وعده (اسم)
promise , behest
قول (اسم)
promise , word , vow , behest , parol
عهده (اسم)
promise , responsibility , charge , engagement , duty , guarantee , obligation
میثاق (اسم)
promise , oath , vow
نوید (اسم)
promise
انتظار وعده دادن (فعل)
promise
پیمان بستن (فعل)
covenant , pact , promise , stipulate
قول دادن (فعل)
promise , engage , undertake
عهد کردن (فعل)
swear , promise , oath , vow , engage , guarantee , pledge , give one's word
متعهد شدن (فعل)
promise , gage , plight , undertake , pledge , oblige , engage oneself

معنی عبارات مرتبط با promise به فارسی

قول یا پیمان عروسی
(حقوق) عهدشکنی، نقض قول، قول شکنی (به ویژه قول ازدواج)، زیر قول خود زدن، خلف وعده، نق­ قول
ارض موعود (رجوع شود به: promised land)، زمین موعود
کسیرا ملزم به ایفای وعده کردن
خوش قول

معنی promise در دیکشنری تخصصی

promise
[حقوق] قول دادن، وعده دادن، عهد کردن، قول، وعده، عهد، پیمان
[حقوق] تراضی طرفین

معنی کلمه promise به انگلیسی

promise
• pledge, vow, declaration of intention; source of hope, basis for expectations
• pledge, give one's word, vow, commit oneself to a certain course of action
• if you promise that you will do something, you say that you will definitely do it.
• if you promise someone something, you tell them that you will definitely give it to them or make sure that they have it.
• a promise is a statement which you make to someone in which you say that you will definitely do something or give them something.
• if a situation or event promises to be a particular thing or have a particular quality, it shows signs that it will be that thing or have that quality.
• if someone or something shows promise, they seem likely to be very good or successful.
• see also promising.
promise of marriage
• person's commitment to marry a specific person, engagement
big promise
• important pledge, weighty assurance
breach of promise
• breaking of a promise, failure to keep a promise
break a promise
• violate a pledge, not keep a promise
campaign promise
• specific pledge made by a political candidate during his campaign
fair promise
• good chance, good likelihood
held him to his promise
• forced him to keep his promise
hold a man to his promise
• make a man keep his promise
honor a promise
• keep a promise, fulfill a promise
keep a promise
• fulfill a promise, carry out a promise
kept his promise
• fulfilled his p ...

promise را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شهید همت
قول دادن.پیمان بستن
زرابی
نوید بخش
Masa
وعده دادن،قول دادن
آسا
اصطلاحی برای شخصی شگفت انگیز و زیبا.
zahra
قول دادن
h.asgari
تعهد
اMelika🇮🇷🇫🇷🇷🇺🇮🇹🇩🇪🇦🇺🇯🇵
قول دادن
عهد بستن
پیمان بستن
ffff
قول دادن
صالحی
مترادف با potential, capability, ability, aptitude, capacity
پتانسیل ـ توانایی ـ قابلیت ـ ظرفیت
مهدی قاسمی
نوید دادن
مهشید
با پتانسیل بالا
...
قول ،عهد ، وعده
آبادیس
قول دادن
وعده دادن
پیمان بستن
عهد بستن
همه چیز تو مایه های اینا میشه.
الهه
قول
فرشته عشق
قول ، حرف مردونه
Please give me a bad promise the next time you visit your family
Come see me to see each other
In honor of the covenant you made with me and I have been faithful to the covenant so far and you have been faithful
از تو خواهش میکنم به من یه قولی بدی دفعه بعد که به خانوادتون سر زدی ( به نزد خانوادتون رفتید)
به دیدن من هم بیای که هر دو همدیگرو ببینیم
به حرمت عهدی که خودت با من بستی و تا الان به عهد وفادار بودم و وفادار بودی
ازت عاجزانه خواهش کردم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی promise
کلمه : promise
املای فارسی : پرمیس
اشتباه تایپی : حقخئهسث
عکس promise : در گوگل

آیا معنی promise مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )