برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

post apocalyptic

post apocalyptic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سحر اندری
چیزهایی که نشان دهنده یا مربوط به زمان پس از جنگ هسته ای و یا دیگر رویدادهای فاجعه آمیز است.

چیزهایی که نشان دهنده یا مربوط به زمان مکاشفه های مطابق کتاب مقدس است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی post apocalyptic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )