برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1719 100 1
شبکه مترجمین ایران

polyglot

/ˈpɑːliɡlat/ /ˈpɒlɪɡlɒt/

معنی: چند زبانی، متکلم بچند زبان، چند زبانی
معانی دیگر: (کسی که به چند زبان می گوید و می نویسد) چند زبان دان، آدم چند زبانه، نوشته شده به یا دارای چند زبان، چند زبانه

بررسی کلمه polyglot

صفت ( adjective )
(1) تعریف: using or knowing several languages; multilingual.

(2) تعریف: composed of several languages.
اسم ( noun )
(1) تعریف: one who uses or knows several languages.

(2) تعریف: a confusion or mixture of languages.

(3) تعریف: a book containing text repeated in several languages, such as certain versions of the Bible.

واژه polyglot در جمله های نمونه

1. a polyglot bible
انجیل چند زبانه

2. her dream was to become a polyglot
خواب و خیال او این بود که چند زبانه شود.

3. She was reading a polyglot bible, with the text in English, Latin and Greek.
[ترجمه ترگمان]او کتاب تورات را می‌خواند و متن آن به زبان انگلیسی، لاتین و یونانی بود
[ترجمه گوگل]او کتاب مقدس چندگانه را با متن انگلیسی، لاتین و یونانی خواند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. My tutor's something of a polyglot - she speaks seven languages.
[ترجمه یوسف نادری] معلم خصوصی من، یه جورایی چندزبانه‌س_او به هفت زبان صحبت می‌کنه.
|
[ترجمه ترگمان]معلم من چیزی از یک چندزبانه است - او هفت زبان دارد
[ترجمه گوگل]معلم من چیزی از پلیگلو است - او هفت زبان صحبت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. New York is an exciting polyglot city.
...

مترادف polyglot

چند زبانی (اسم)
polyglot
متکلم بچند زبان (اسم)
polyglot
چند زبانی (صفت)
polyglot

معنی کلمه polyglot به انگلیسی

polyglot
• person who speaks many languages; book containing one text in many different languages
• polyglot is used to describe something such as a book or society in which several different languages are used; a formal word.
• a polyglot is a person who speaks or understands several different languages; a formal word.

polyglot را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

👾
Polyglot رو به کسی میگن که به بیشتر از شش زبان مسلط باشه بالای دوازده زبان میشهhyperpolyglot.
دو زبانی bilingual
بیشتر از یک زبان multilingual

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی polyglot

کلمه : polyglot
املای فارسی : پلیگلت
اشتباه تایپی : حخمغلمخف
عکس polyglot : در گوگل

آیا معنی polyglot مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )