برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1724 100 1
شبکه مترجمین ایران

polite

/pəˈlaɪt/ /pəˈlaɪt/

معنی: خلیق، معقول، خوشخو، خوشرفتار، سر براه، با ادب، مودب، خوش معاشرت، مهذب، با نزاکت، مبادی اداب
معانی دیگر: با تربیت، نیک منش، بهمنش، مودبانه، از روی ادب، از روی باادبی، فرهیخته، با فرهنگ، با معرفت، وارسته، معرفت آفرین، معرفت زا

بررسی کلمه polite

صفت ( adjective )
مشتقات: politely (adv.), politeness (n.)
(1) تعریف: demonstrating good manners or thoughtfulness; well-trained in deportment; courteous.
مترادف: courteous, gracious, mannerly, well-behaved, well-bred, well-mannered
متضاد: brusque, discourteous, disrespectful, ill-mannered, impertinent, impolite, insolent, insulting, nasty, nervy, rude, smart, uncivil, ungracious, unmannerly
مشابه: chivalrous, civil, decorous, genteel, gentlemanly, ladylike, nice, proper, refined, respectful, tasteful, thoughtful

- a polite response
[ترجمه ترگمان] پاسخ مودبانه ای بود
[ترجمه گوگل] یک پاسخ مودبانه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- a polite child
[ترجمه ترگمان] یک بچه مو دب
[ترجمه گوگل] یک کودک مودب
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: well-bred; cultured.
مترادف: cultivated, cultured, genteel, refined, suave, urbane
متضاد: churlish, vulgar
مشابه: courtly, debonair, elegant, elite, gallant, gentlemanly, gracious, ladylike, patrician, polished, sophisticated, well-bred

- polite company
...

واژه polite در جمله های نمونه

1. polite societies
مجامع فرهیخته

2. a polite answer
پاسخ مودبانه

3. a polite boy
یک پسر با ادب

4. be polite but don't kowtow to him either
مودب باش ولی زیادی هم نسبت به او تواضع نکن.

5. he is polite toward the (members of the) opposite sex
او نسبت به جنس مخالف (زنان) مودب است.

6. it is neither polite nor politic to get into other people's quarrels
دخالت در دعوای دیگران نه ادب است نه عقل.

7. it is not polite to speak with one's mouth full
حرف زدن با دهان پر مودبانه نیست.

8. you must be polite toward grown-ups
بایستی نسبت به بزرگترها مودب باشی.

9. a wellcome that was polite but frigid
استقبالی که مودبانه ولی بسیار سرد بود.

10. foreign laguages were parts of a polite schooling
زبان‌های خارجی بخشی از تحصیلات تربیتی را تشکیل می‌داد.

11. she taught her children to be kind and polite
او به فرزندانش یاد داد که مهربان و باتربیت باشند.

12. At the exits polite assistants will take the goods and add up the cost.
...

مترادف polite

خلیق (صفت)
able , worthy , humane , polite , suitable
معقول (صفت)
clever , polite , wise , advisable , reasonable , sensible , rational , well-advised
خوشخو (صفت)
good-tempered , polite , compliant , affable , courteous , suave , complaisant , fair-spoken , good-natured , well-disposed
خوشرفتار (صفت)
polite , affable , courteous , complaisant , debonair
سر براه (صفت)
polite , docile , obedient , arranged , tractable
با ادب (صفت)
polite , courteous , complaisant , civil , respectful
مودب (صفت)
polite , nice , courtly , courteous , suave , debonair , decorous , civil , respectful , mannerly , fair-spoken , urbane
خوش معاشرت (صفت)
polite , courteous , suave , complaisant , conversable , fair-spoken
مهذب (صفت)
polite , cultured , reformed , refined
با نزاکت (صفت)
polite , tactful
مبادی اداب (صفت)
polite , tactful

معنی کلمه polite به انگلیسی

polite
• courteous, having good manners; gentle, genial, kind
• a polite person has good manners and is not rude to other people.
polite service
• courteous assistance
do the polite
• pretend to be courteous or polite
over polite
• excessively polite, overly courteous

polite را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
تعارف
زینب ستاری
مودبانه
سجاد مصلحی
When someone is polite they are acting in a thoughtful way
minoo
راستگو
Seyed
مودب
ملیکا
با ادب، مودبانه
amir
رفتار نرم,صلح امیز و مودبانه
HJZ
با ادب و مودب
mili
باادب
M13AEED
Polite : با ادب
Impolite : بی ادب
YAS
خوش رفتار -باادب- مودبانه
امان
با ادب
سید محمد علوی نسب اشکذری
خوش رفتار و با ادب
Ayris Kianafshar
showing or characterized by correct social usage
الهام حمیدی
علمی
مثل polite learning.. یادگیری علمی
Mina
مودب_باادب
Maryam
مودب
باادب
خوش رفتار
😎Tina 😎
با ادب
مودب
خوش رفتار
با نزاکت
Crazy girl
با ادب
مونا پ
مودب ، با ادب
Hasti
مودب
با ادب
با نزاکت
Parvaz
Polite متضاد با rude
Polite با ادب
Rude بی ادب گستاخ
Rahil
خوش اخلاق
مودبانه
رفتار نیک
Rahil
خوش اخلاق
رفتار نیک
مودب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی polite

کلمه : polite
املای فارسی : پولیت
اشتباه تایپی : حخمهفث
عکس polite : در گوگل

آیا معنی polite مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )