برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1714 100 1
شبکه مترجمین ایران

play it cool


با خونسردی عمل کردن، دستپاچه یا آشفته نشدن، خونسردانه عمل کردن

واژه play it cool در جمله های نمونه

1. If you like him, play it cool, or you might scare him off.
[ترجمه ترگمان]اگر شما او را دوست دارید، خونسرد بازی کنید، وگرنه ممکن است او را scare
[ترجمه گوگل]اگر او را دوست دارید، آن را خنک کن، یا شاید او را بترسانید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Play it cool - don't let them know how much you need the money.
[ترجمه erfan] خونسرد باش-به آنها اجازه نده بفهمند چقدر پول لازم داری
|
[ترجمه ترگمان]خونسرد باش - نگذار بفهمند چقدر به پول احتیاج داری
[ترجمه گوگل]آن را سرد کنید - اجازه دهید آنها بدانند که چقدر به پول نیاز دارید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It's ridiculous to play it cool if someone you're mad about is mad about you too.
[ترجمه ترگمان]مسخره است اگر کسی که از این موضوع عصبانی هستی، از تو هم عصبانی است
[ترجمه گوگل]این مسخره است که اگر شخص دیوانه ای در مورد شما هم دیوانه باشد، آن را خنک کن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر ...

معنی کلمه play it cool به انگلیسی

play it cool
• remain composed, not become excited

play it cool را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Diana
بی خیال باش.نگران نباش
not work or worry too much
نعیم سالارنژاد
خونسرد بودن
Yasna
کوتاه بیا
Zargooli
سرد برخورد کردن ، خونسرد بودن
آرش اکبری
به روی خودت نیار
مرضیه صفدری پناه
Keep calm, control yourself

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی play it cool

کلمه : play it cool
املای فارسی : پلی ایت کول
اشتباه تایپی : حمشغ هف زخخم
عکس play it cool : در گوگل

آیا معنی play it cool مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )