برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1539 100 1
شبکه مترجمین ایران

pardon

/ˈpɑːrdn̩/ /ˈpɑːdn̩/

معنی: پوزش، حکم، بخشش، فرمان عفو، امرزش، گذشت، معذرت خواستن، بخشیدن
معانی دیگر: عفو کردن، (در پوزش خواهی) معذور داشتن یا بخشیدن، پوزش (کسی را) پذیرفتن، عذر خواهی، پوزش پذیری، معذور داری، مغفرت

بررسی کلمه pardon

اسم ( noun )
(1) تعریف: an official release from the punishment attending a crime or conviction.
مترادف: reprieve
متضاد: punishment
مشابه: absolution, amnesty, clemency, excuse, mercy, release, remission

- He was to hang for the crime, but the governor granted him a pardon.
[ترجمه محمد حیدری] قرار بود او را برای جرمش حلق آویز کنند, ولی حاکم عفو و پوزش او را پذیرفت.
|
[ترجمه ترگمان] او می‌خواست به جرم جنایت مقاومت کند، اما فرماندار از او پوزش خواست
[ترجمه گوگل] او مجبور شد برای جرم بماند، اما فرماندار به او عفو داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: the document that effects such a release.
مترادف: reprieve

- The governor still has to sign the pardon.
[ترجمه ترگمان] فرماندار هنوز باید این عفو را امضا کند
[ترجمه گوگل] فرماندار هنوز باید عفو را امضا کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه pardon در جمله های نمونه

1. pardon me (or i beg your pardon)
پوزش می‌خواهم (ببخشید،معذرت می‌خواهم).

2. beg someone's pardon
پوزش خواستن،معذرت خواهی کردن

3. i beg your pardon
عذر می‌خواهم،ببخشید.

4. we asked their pardon for having made too much noise
از اینکه خیلی سرو صدا کرده بودیم از آنها پوزش خواستیم.

5. she was granted a pardon
او مورد عفو قرار گرفت.

6. she wrote a letter to the queen asking for a pardon for her son
او به ملکه نامه نوشت و برای پسرش درخواست عفو کرد.

7. Pardon me - I didn't hear what you said.
[ترجمه A.A] ببخشید ، نشنیدم چی گفتید
|
[ترجمه ترگمان]ببخشید … من چیزی که تو گفتی رو نشنیدم
[ترجمه گوگل]ببخشید - من شنیدم که شما گفتید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. He was granted a pardon after new evidence had proved his innocence.
[ترجمه ترگ ...

مترادف pardon

پوزش (اسم)
excuse , pardon , apology
حکم (اسم)
brief , attachment , dictum , statement , edict , canon , precept , sentence , rule , decree , verdict , mandate , commission , pardon , fiat , arbiter , ruling , warrant , ordonnance , statute , commandment , finding , doom , writ , ordinance , rescript
بخشش (اسم)
release , present , profusion , forgiveness , remission , remittal , bounty , tip , grant , grace , boon , pardon , gift , generosity , mercy , baksheesh , bakshish , benefaction , beneficence , bestowal , munificence , largess , pity
فرمان عفو (اسم)
pardon
امرزش (اسم)
remission , remittal , pardon
گذشت (اسم)
forgiveness , remission , remittal , amnesty , pardon
معذرت خواستن (فعل)
excuse , pardon , apologize
بخشیدن (فعل)
give , vouchsafe , present , absolve , forgive , donate , remit , give away , assoil , portion , dispense , grant , privilege , pardon , gift , spare , bestow , betake , condone , endue , indue

معنی عبارات مرتبط با pardon به فارسی

شوخی مرا ببخشید، ببخشید که شوخی کردم
پوزش خواستن، معذرت خواهی کردن

معنی pardon در دیکشنری تخصصی

pardon
[حقوق] عفو کردن، بخشیدن، فرمان عفو

معنی کلمه pardon به انگلیسی

pardon
• forgiveness; absolution; clemency
• forgive; absolve; grant clemency
• you say `pardon?' or, in american english, `pardon me?' when you want someone to repeat what they have just said.
• you can also say `i beg your pardon' when you want someone to repeat what they have just said; a formal use.
• you also say `i beg your pardon' when you want to apologize because you have done something slightly embarrassing; a formal use.
• if someone who has been found guilty of a crime is given a pardon, they are officially allowed to go free and are not punished.
• if someone who has been found guilty of a crime is pardoned, they are officially allowed to go free and are not punished.
pardon me
• forgive me
pardon me for jumping in
• excuse me for interrupting, pmfji (internet chat slang)
pardon my french
• excuse my crude language, pardon my swear words (informal)
pardon sins
• forgive sins
ask for pardon
• request clemency, petition for forgiveness
beg your pardon
• excuse me, pardon me
free pardon
• if someone who has been found guilty of a crime is given a free pardon, they are allowed to go free.
grant pardon
• pardon, acquit, grant immunity, bestow amnesty
i beg your pardon
• excuse me, pardon me, please forgive me

pardon را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ARSHAM
بخشیدن//بخشش//معذرت خواهی کردن//
mr
پوزش خواهستن
عذر خواهی
معذرت
Ramin
مترادف:
Exciuse me
Alii
وقتی چیزی رو نمیسنویم و میخوایم دوباره تکرار بشه :
"Hurry up Ali " pardon ? I said hurry up
محمدرضا ایوبی صانع
به این نکته از کتاب In Other Word خانم مونا بیکر صفحه 261 توجه کنید: مکالمه بین دو شخص واقعی استکه نقل شده:
his aide Ibnu
Pardon?
General Ibnu
معاونش ابنو.
ببخشید؟(یعنی دوباره بگو، متوجه نشدم، و مانند آن)
ژنرال ابنو.
محمدرضا ایوبی صانع
Neymar
عذر خواهی میکنم عذر میخواهم
ترانه پارسا
Excuse me,pardon
به معنای پوزش خواستن و معذرت خواهی کردن
مهدی افتخار
به معنای عفو رهبری هم میشه
https://en.wikipedia.org/wiki/Pardon#Iran
نوروزی حمزه
فرمان عفو، بخشش
He announces slew of pardons.
او فرامین عفو زیادی را اعلام کرد.
تعداد زیادی فرمان عفو اعلام کرد.
Aky
ببخشید ، معذرت میخوام

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی pardon

کلمه : pardon
املای فارسی : پردن
اشتباه تایپی : حشقیخد
عکس pardon : در گوگل

آیا معنی pardon مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )