برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1430 100 1

Process (To)

معنی Process (To) در دیکشنری تخصصی

Process (To)
[سینما] عمل آوردن فیلم

Process (To) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Process (To) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )