برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1402 100 1

Perk

/ˈpɜːrk/ /pɜːk/

معنی: اراستن، باد کردن، جوشیدن، صاف کردن، سینه جلو دادن، خود را گرفتن، سربالاگرفتن
معانی دیگر: (معمولا با: up - سر خود و غیره را) بلند کردن، (گوش های خود را) تیز کردن، (معمولا با: up یا out) شیک کردن، آراسته کردن، جلوه دادن، رنگ و رو بخشیدن، تر و تازه کردن، سرزنده کردن یا شدن، سرحال آوردن یا آمدن، به اشتیاق آوردن یا آمدن، رونق دادن، (عامیانه) رجوع شود به: percolate

بررسی کلمه Perk

فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: perks, perking, perked
(1) تعریف: to recover good health or spirits (usu. fol. by up).
مشابه: lighten

- He perked up at the good news.
[ترجمه ترگمان] اون توی اخبار خوب خودنمایی می‌کرد
[ترجمه گوگل] او در خبر خوب خواند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to have a jaunty manner or bearing.

(3) تعریف: to stick upward or outward (often fol. by up).

- The dog's ears perked up at the sound.
[ترجمه ترگمان] گوش‌های سگ در صدا برق می‌زد
[ترجمه گوگل] گوش های سگ به صدا در می آیند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل گذرا ( transitive verb )
مشتقات: perkish (adj.)
(1) تعریف: to raise (the ears, head, or the like) in order to hear better or to see or be seen (often fol. by up or out).

(2) تعریف: to improve the appearance of (usu. fol. by up).

...

واژه Perk در جمله های نمونه

1. repeated sales perk up our income
حراج‌های مکرر میزان فروش را بالا می‌برد.

2. Decisions on their own depression and self-assertion perk this is a woman.
[ترجمه ترگمان]تصمیماتی که بر روی افسردگی و self خود می‌گیرند، یک زن است
[ترجمه گوگل]تصمیم گیری در مورد افسردگی و خودکشی خود، این یک زن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. House prices are expected to perk up.
[ترجمه ترگمان]انتظار می‌رود که قیمت خانه بالا برود
[ترجمه گوگل]انتظار میرود قیمت خانه از بین برود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A little chili will perk up the sauce.
[ترجمه ترگمان] یه خورده سس chili سس رو پر می کنه
[ترجمه گوگل]کمی چیلی سس را بالا می برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. A cup of coffee will soon perk you up.
[ترجمه ترگمان]یک فنجان قهوه به زودی تو را سرحال می‌آورد
[ترجمه گوگل]یک فنجان قهوه به زودی شما را پرت می کند
[ترجمه شما] ...

مترادف Perk

اراستن (فعل)
range , blazon , habit , trim , adorn , decorate , primp , illustrate , apparel , groom , titivate , attire , bedeck , prettify , smarten , bedight , ornament , grace , brave , arrange , fettle , line , equip , array , rank , tidy , perk , deck , inlay , prim , clothe , endue , embroider , prune , stud , indue
باد کردن (فعل)
fill , heave , distend , bulge , bag , perk , inflate , bloat , fluff , swell , brag
جوشیدن (فعل)
perk , bubble , seethe , gurgle
صاف کردن (فعل)
clear , fine , filter , face , even , sleek , plane , strain , perk , smooth , shave , hone , percolate , pave , liquidize , unwrap , filtrate , smoothen , sleeken
سینه جلو دادن (فعل)
perk
خود را گرفتن (فعل)
perk , prim
سربالاگرفتن (فعل)
perk

معنی کلمه Perk به انگلیسی

perk
• side income (slang); benefit, advantage (slang); percolator (slang)
• percolate, brew; filter
• be alert, be energetic; lift one's head; be active; be cheerful, be joyful
• a perk is something extra that employees get in addition to their salaries.
• when someone perks up, they become more cheerful.

Perk را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی ن
بن و خوار و بار ( اضافه دریافتی به غیر از حقوق)
حسام مهدوی
مزیت (noun)
علیرضا عسکری
An extra payment or benefit that you get in your job
مهسا ق
(حقوق) مزایای جنبی
مهسا ق
(حقوق) مزایای جنبی
MEISAM
معنی صحیح کلمه بر اساس LONGMAN :
بن/مزایای جانبی میباشد.
mansoureh
things that are given free such as cash,flight or hottels
میثم علیزاده
1. بعنوان اسم= پاداش جانبی، بُن( که البته اغلب به صورت جمع perks به کار رفته و معنی مزایا می دهد)
2. بعنوان فعل:
Perk: نفوذ کردن، تراوش کردن
Perk up: سر ذوق اومدن یا آوردن کسی
سحر لطف اللهی
مزیت شغلی
Ftmh!🔥
سر حال امدن
مهدی باقری
یه مثال ایرونی همین کارتای استخریه که به معلما میدن، یا اینکه سرکار ناهارتم بدن و اینجور چیزا
سید
مزایا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی perk
کلمه : perk
املای فارسی : پرک
اشتباه تایپی : حثقن
عکس perk : در گوگل

آیا معنی Perk مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )