برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1523 100 1
شبکه مترجمین ایران

overwhelmingly

واژه overwhelmingly در جمله های نمونه

1. The local economy is overwhelmingly dependent on oil and gas extraction.
[ترجمه مصطفا] اقتصاد محلی به طور غیر منتظره ای وابسته به استخراج گاز و نفت است.
|
[ترجمه محمد رومزی] اقتصاد محلی کاملا ( تمام و کمال ) به استخراج نفت و گاز وابسته است.
|
[ترجمه حاتمی] اقتصاد محلی عمدتا وابسته به استخراج نفت و گاز است
|
[ترجمه ترگمان]اقتصاد محلی به شدت وابسته به استخراج نفت و گاز است
[ترجمه گوگل]اقتصاد محلی به طور عمده وابسته به استخراج نفت و گاز است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The inhabitants have voted overwhelmingly to restore the city's original name of Chemnitz.
[ترجمه ترگمان ...

معنی کلمه overwhelmingly به انگلیسی

overwhelmingly
• in a decisive manner; in an amazing manner

overwhelmingly را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مصطفا
به طور غیر منتظره ای
نوشین
Used to emphasize the great amount or degree of something
میلاد علی پور
اکثرا، تمام و کمال
محدثه فرومدی
به شدت به طرز شگفت‌آوری، به صورت چشمگیری، به طور تکان دهنده ای
ali
معنی با اکثریت آراء را هم می دهد, مثلا:
House Reps overwhelmingly pass bill on Uighurs
نمایندگان مجلس با اکثریت آراء لایحه مربوط به "ایغور " را تصویب کردند.
کریمی
قاطعانه
abolfaz
عمدتا،اکثرا
نفیس
بستگی به context داره. بعضی جاها اکثریت آرا معنی میده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی overwhelmingly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )