برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1616 100 1
شبکه مترجمین ایران

over the counter

/ˈoʊvəðəˈkaʊntər/ /ˈəʊvəðəˈkaʊntə/

1- (دارو) قابل خریدن بدون نسخه ی پزشک، 2- (بازار سهام - سهامی که در بورس خرید و فروش نمی شود) برپیشخوان، خارج از بورس فروخته شده

بررسی کلمه over the counter

عبارت ( phrase )
• : تعریف: from or by a stockbroker as opposed to the stock exchange.

- That stock is sold over the counter.
[ترجمه ترگمان] آن سهام بر روی پیشخوان به فروش می‌رسد
[ترجمه گوگل] این سهام بیش از حد معامله می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
صفت ( adjective )
(1) تعریف: of drugs or medication, legally available for purchase without a prescription.

(2) تعریف: of stocks, not listed on any stock exchange and traded directly between buyer and seller.

معنی کلمه over the counter به انگلیسی

over the counter
• not belonging to an organized securities exchange (finance); not requiring a prescription (medicine)
over the counter purchase
• buying of stocks or bonds outside of the stock market
over the counter sale
• selling of stocks or bonds outside of the stock market

over the counter را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یاسمن
داروی بدون نسخه
داروی عمومی
e.kh
فرابورس
ملیکا
داروی بدون نسخه
Zahra
دارو بدون نسخه پزشک
مریم رمضانی
بازار خارج از بورس
رویا صالحی
داروی بدون نسخه
Amirhossein
داروی آزاد و بدون نسخه پزشک
tinabailari
medicine with out prescription
,,M.J,,
معنی:دارویی که بدون نسخه پزشک هم میتوان خرید__داروی ازاد در خرید
MiNa
رومیزی دادن
فارسی را پاس بداریم.
خارج از بورس
فرابورس
Shirinbahari
خرید دارو بدون نسخه و اجازه ی پزشک
Mozhan
Buy a medicine with out a prescription
Hannaneh Araniyan
داروی بدون نیاز به نسخه
Shiva_sisi
medicine with out prescription
داروی بدون نسخه پزشک
mani
داروی بدون تجویز پزشک
سعید ترابی
خرید دارو بدون نسخه پزشک
"-"
دارویی که نیازی به نسخه پزشک ندارد
محمدرضا خسروی
1- در خارج از سامانه بورس 2- در خرید و فروش جزئی و معمولی
Haniyeh
without a prescription

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی over the counter

کلمه : over the counter
املای فارسی : اور تاه کانتر
اشتباه تایپی : خرثق فاث زخعدفثق
عکس over the counter : در گوگل

آیا معنی over the counter مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )