برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1468 100 1

outrageously


بطور جسارت آمیز، بی شرفانه، تجاوز کارانه، بیحد، زیاد، بافراط

واژه outrageously در جمله های نمونه

1. Leila kept smiling her outrageously cute smile.
[ترجمه سعید پارساپور ] لیلا خندید ، لبخندی بغایت زیبا
|
[ترجمه ترگمان]لیلا لبخند outrageously را بر لب داشت و لبخند می‌زد
[ترجمه گوگل]لیلا لبخند زد و لبخند نجیبانه او را لبخند زد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Car-parks are few, crammed, and outrageously expensive.
[ترجمه سعید پارساپور ] توقف گاه های خودرو کمیاب، پر ازدحام و بی اندازه گران است.
|
[ترجمه ترگمان]پارک‌های اتومبیل کم، پر از آب و بی‌اندازه گران‌قیمت هستند
[ترجمه گوگل]پارک خودرویی چند است، پر سر و صدا و بی رحمانه گران است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He criticized them for dressing outrageously and pos ...

معنی کلمه outrageously به انگلیسی

outrageously
• disgracefully; scandalously; ridiculously; shockingly

outrageously را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

mohanna
از حد گذشته
اعظم نوری
بیش از حد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی outrageously
کلمه : outrageously
املای فارسی : اوترگئووسلی
اشتباه تایپی : خعفقشلثخعسمغ
عکس outrageously : در گوگل

آیا معنی outrageously مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران