برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1621 100 1
شبکه مترجمین ایران

openness


بازی، گشودگی، گشادگی، آشگاری، بی پردگی، آزادی

واژه openness در جمله های نمونه

1. He demonstrated an openness to change.
[ترجمه عاطفه] او صفت پذیرای تغییر بودن را (از خود) نشان داد
|
[ترجمه امیر نصیری] او آمادگی‌اش برای پذیرش تغییر را نشان داد.
|
[ترجمه ترگمان]او باز بودن را برای تغییر نشان داد
[ترجمه گوگل]او باز بودن را تغییر داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. There is a need for greater openness in government.
[ترجمه زمان سلطانمرادی] نیاز به صراحت وصداقت بیشتری در کشور وجود دارد|
[ترجمه ترگمان]نیاز به باز بودن بیشتر در دولت وجود دارد
[ترجمه گوگل]نیاز به باز بودن بیشتر در دولت وجود دارد
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه openness به انگلیسی

openness
• quality of being open, frankness, accessibility

openness را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ماریاسن
گشاده رویی
بحرالعلوم
صراحت
الهه
پذیرا بودن
شاهین حسینی راد
گشایش
Ezal
خودمختاربودن
ایمان حجتی
گشادی، فراخی، باز بودن.
در سازه های فولادی، استفاده از فولاداین امکان رو ایجاد میکنه که فضاهای داخلی بدون ستون و بزرگی ایجاد کنیم. در این زمینه، از واژه openness به معنی فراخی و باز بودن فضای داخلی استفاده میشه
بهمن پیرمردوند چگینی
در روانشناسی و مشاوره این کلمه " گشودگی یا پذیرا بودن نسبت به تجربه ی جدید" ترجمه می شود...
حسین طریقی
صداقت؛ روراستی؛ سعه صدر؛ آزاد اندیشی
سعید
آزادی
F Gh
بازگشایی
Mememaid
استقبال
openness to:
استقبال از، پذیرا بودن نسبت به
Farhood
Multinationals will have to work with governments to achieve the best balance between openness and security
رسول قنبری
آمادگی پذیرش
ebi
باز بودگی ، پذیرا بودگی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی openness

کلمه : openness
املای فارسی : اپننس
اشتباه تایپی : خحثددثسس
عکس openness : در گوگل

آیا معنی openness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )