برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1534 100 1
شبکه مترجمین ایران

off the peg


(انگلیس - بیشتر در مورد جامه) از پیش دوخته شده، آماده

واژه off the peg در جمله های نمونه

1. He buys his clothes off the peg.
[ترجمه Z] او لباس هایش را آماده می خرد.
|
[ترجمه ترگمان]لباساش رو از روی میخ میخره
[ترجمه گوگل]او لباس هایش را از طرف صندلی می برند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The Republic of Ireland took its system off the peg.
[ترجمه ترگمان]جمهوری ایرلند دستگاه خود را از روی میخ برداشت
[ترجمه گوگل]جمهوری ایرلند سیستم خود را از حساب کاربری خارج کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He had his own and not off the peg, either.
[ترجمه ترگمان]او هم مال خودش را داشت و نه از آن استفاده می‌کرد
[ترجمه گوگل]او هم خودش را داشت و هم نه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Werewolf's, with a quick press, could have come off the peg at any Army and Navy store.
...

معنی کلمه off the peg به انگلیسی

off the peg
• ready-to-wear, mass-produced (clothing)
• off-the-peg clothes are bought in a shop and not made especially for a particular person.

off the peg را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

روزبه
لباس هایی که با اندازه های استاندارد دوخته میشود، نه برای شخص و اندازه خاصی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی off the peg

کلمه : off the peg
املای فارسی : آاف تاه پیگ
اشتباه تایپی : خبب فاث حثل
عکس off the peg : در گوگل

آیا معنی off the peg مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )