برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1387 100 1

off the beaten track


1- جدا از دیگران، فرد، غیر معمولی، بیراهه 2- بدیع، ناآشنا، نوآورده

بررسی کلمه off the beaten track

عبارت ( phrase )
(1) تعریف: in a place difficult to reach or not often visited.

- My house is off the beaten track, but it is worth seeing.
[ترجمه رضا] خانه من در بیراهه ( حاشیه) است ولی ارزش دیدن دارد.
|
[ترجمه ترگمان] خانه من از مسیر beaten خارج است، اما ارزش دیدن دارد
[ترجمه گوگل] خانه من از مسیر ضرب شده است، اما ارزش دیدن آن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: away from the main or popular focus of interest.

واژه off the beaten track در جمله های نمونه

1. They rusticated in villages off the beaten track for nearly fifteen years.
[ترجمه P.G] ان ها قریب به 15 سال است که در روستاهایی در مسیر بیراهه ساکن اند
|
[ترجمه ترگمان]آن‌ها حدود ۱۵ سال است که در دهات اطراف جاده مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند
[ترجمه گوگل]آنها تقریبا پانزده سال در روستاها از مسیر ضرب و شتم روستایی شده بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Our house is a bit off the beaten track.
[ترجمه ترگمان]خانه ما کمی از مسیر beaten
[ترجمه گوگل]خانه ما کمی از مسیر ضرب شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The farmhouse we stayed in was completely off the beaten track.
[ترجمه ترگمان]مزرعه‌ای که ما در آنجا اقامت داشتیم به طور کامل در مسیر مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود
[ترجمه گوگل]مزرعه ای که در آنجا ماندیم کاملا از مسیر ضرب و شتم خارج شدیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

off the beaten track را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فاطمه
مسیر پرت، دورافتاده
مصطفا
جای بکر و دست نخورده
دکتر علی ناجی
جایی که زیاد معروف و شناخته شده نیست و خارج از محلهایی هست که معمولا مردم حضور دارند
Saeed
جای خلوت
Somayeh
دور افتاده Remoted
Mary
دور از
دور از شهر و مردم
دور از هیاهوی شهر
رها هادیان
far away from bildings and other people
Kati. All
دنج
دور از هیاهو

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی off the beaten track
کلمه : off the beaten track
املای فارسی : آاف تاه بیتن تراک
اشتباه تایپی : خبب فاث ذثشفثد فقشزن
عکس off the beaten track : در گوگل

آیا معنی off the beaten track مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )