برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1396 100 1

occasion

/əˈkeɪʒn̩/ /əˈkeɪʒn̩/

معنی: فرصت، مورد، روی داد، وهله، موقع، فرصت مناسب، تصادف، سبب، انگیختن، باعی شدن، سبب شدن
معانی دیگر: اکازیون، یارا، وایست، علت، موجب، دلیل، باعث، رخداد، اتفاق، واقعه، وقت بخصوص، هنگام رویداد، زمان رخداد چیزی، موجب شدن، باعث شدن، (مهجور - جمع) نیازها، الزامات، بایسته ها، ضرورت ها، (قدیمی) کار و بار، کار و زندگی، کاسبی، موقعیت، باعکشدن

بررسی کلمه occasion

اسم ( noun )
عبارات: on occasion
(1) تعریف: an incident or event, or the time at which it happens.
مترادف: affair, episode, event, happening, incident, occurrence, time
مشابه: case, experience, instance

- She will inherit the property on the occasion of her marriage.
[ترجمه ترگمان] به این مناسبت این ملک را به ارث خواهد برد
[ترجمه گوگل] او اموال را به مناسبت ازدواج خود به ارث خواهد برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- A sad occasion such as this makes us appreciate the important things in life.
[ترجمه ترگمان] یک موقعیت غم‌انگیز از جمله این باعث می‌شود که ما از چیزهای مهم زندگی قدردانی کنیم
[ترجمه گوگل] یک اتفاق غم انگیز مانند این باعث می شود که ما چیزهای مهم زندگی را قدردانی کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Do you remember the occasion when we went out in the boat and we fell in the lake?
[ترجمه ترگمان] یادت میاد که ما رفتیم توی قایق و توی دریاچه سقوط کردیم؟
[ترجمه گوگل] آیا به یاد داشته باشید زمانی که ما در قایق بیرون رفتیم و در دریاچه سقوط کردیم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را ...

واژه occasion در جمله های نمونه

1. on occasion
گاه و بی‌گاه،گهگاه،بعضی اوقات،چند وقت یک‌بار

2. a dress occasion
مهمانی (یا مناسبتی) که در آن لباس فاخر می‌پوشند

3. a happy occasion
رویداد مسرت انگیز

4. a special occasion
یک موقعیت استثنایی

5. an auspicious occasion
رویداد خوش‌یمن

6. if the occasion arises
اگر موقعیت ایجاب کند (فرصتی پدیدار شود)

7. if the occasion arises
اگر فرصتی دست بدهد

8. on the occasion of his daughter's wedding
به مناسبت ازدواج دخترش

9. on the occasion of his homecoming from abroad, his father gave a party
به مناسبت بازگشت او از خارج پدرش میهمانی داد.

10. what's the occasion for this banquet?
این سور برای چه داده می‌شود؟

11. if the occasion arises
اگر فرصت دست بدهد

12. if the occasion serves
اگر وضع مناسب باشد،اگر فرصتی دست بدهد

13. on the occasion of
به مناسبت،به خاطر،در هنگام (روی دادن چیزی)
...

مترادف occasion

فرصت (اسم)
break , chance , occasion , handle , time , opening , facility , opportunity , by-time , odds , leisure , free time , pudding time
مورد (اسم)
case , occasion , reason , instance , proper place , proper time , salvo
روی داد (اسم)
incident , event , happening , circumstance , occasion , occurrence , passage
وهله (اسم)
onset , occasion , place , heat , stage , reprise , instant
موقع (اسم)
occasion , situation , time , period , moment , opportunity
فرصت مناسب (اسم)
occasion
تصادف (اسم)
hit , accidence , accident , chance , coincidence , incident , occasion , occurrence , accidentalism , concurrence , encounter , fortuity
سبب (اسم)
occasion , ground , account , cause , reason , motive
انگیختن (فعل)
stimulate , occasion , motive , fire , animate , incite , motivate , urge
باعی شدن (فعل)
occasion , make , cause , draw on
سبب شدن (فعل)
occasion , cause

معنی عبارات مرتبط با occasion به فارسی

درخور موقع
گاه و بی گاه، گهگاه، بعضی اوقات، چند وقت یک بار
از فرصت استفاده کردن، حق چیزی را ادا کردن، خوب از عهده برآمدن، کار خود را خوب انجام دادن، از عهده ی برخورد با چیزی بر آمدن

معنی occasion در دیکشنری تخصصی

occasion
[ریاضیات] موقع، مورد، فرصت

معنی کلمه occasion به انگلیسی

occasion
• opportunity; occurrence, event; incident; reason, cause, justification; need for something; necessity to do something
• make occasion for; cause, incite; bring to pass
• an occasion is a time when something happens.
• an occasion is also an important event, ceremony, or celebration.
• an occasion for doing something is an opportunity for doing it; a formal use.
• if something happens on occasion or on occasions, it happens sometimes, but not very often; a formal expression.
• to occasion something means to cause it; a formal use.
celebrate the occasion
• have a party in honor of the event, have festivities to commemorate an event
find occasion
• have the opportunity, get the chance, find the time
on occasion
• when needed; sometimes, once in a while
on one occasion
• at one time, once
on that occasion
• at that particular time
on the same occasion
• at the same time, during the same opportunity
on this solemn occasion
• on this formal occasion, during this official event
rare occasion
• uncommon occasion, rare event, infrequent occasion
rise to the occasion
• excel, be appropriate for the position
take this occasion
• take advantage of an opportunity

occasion را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عارف
فرصت .وظیفه شخصی
Amir Hossein
مناسبت ها
علیزاده
موقعیت مناسب، مورد مناسب
بهار طاهرخانی
رویداد نمونه: mother has given aparty to celebrate the occasions مادر بک مهمانی ترتیب داد تا این روی داد را جشن بگیرد
a.r
.a special or important time, event, ceremony, etc
an event or happening, or the time of an event or happening
a significant event, especially a large or important social gathering
Diana
مراسم
مهناز
مناسبت
Negar
موقعیت
میثم علیزاده
موقع
وقت(زمان انجام کاری)
موقعیت( به هیچ عنوان به معنی شانس و فرصت نیست، منظور تنها موقعیت زمانی و مکانی است)
وجیهه عشرت ابادی
برخی مواقع
Matin
مناسبت
tinabailari
فرصت ، موقعیت ، مناسبت
we met on several occasions to discus the problem 👩‍❤️‍💋‍👩👩‍❤️‍💋‍👩
ما در چند موقعیت همدیگر رو دیدیم تا در مورد اون مساله صحبت کنیم
ریاضی 94 ، هنر 94 ، انسانی 92 ، زبان 92 ، تجربی 87 و...
سید وحید طباطباییان
(به عنوان فعل) موقعیت دادن (به کسی)- شانس انجام کار ی را به کسی دادن
Summer girl
موقعیت،فرصت
رهگذر
رویداد
فرصت
موقعیت
مناسبت
آرشام بهمن آبادی
مورد هم میشه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی occasion
کلمه : occasion
املای فارسی : اککسین
اشتباه تایپی : خززشسهخد
عکس occasion : در گوگل

آیا معنی occasion مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )