برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1430 100 1

Opera

/ˈɑːprə/ /ˈɒprə/

معنی: اپرا، تماشاخانه، اهنگ اپرا
معانی دیگر: ساختمان اپرا، موسیقی اپرا، ترانه ی اپرا، (لاتین) جمع واژه ی: opus

بررسی کلمه Opera

اسم ( noun )
(1) تعریف: a dramatic work set to music, with an accompaniment by an orchestra.
مشابه: performance

(2) تعریف: such works considered collectively.

(3) تعریف: (sometimes cap.) the theater where such works are performed.
اسم ( noun )
• : تعریف: a pl. of opus.

واژه Opera در جمله های نمونه

1. an opera house
ساختمان اپرا

2. the opera season
فصل اپرا

3. the opera season opens on friday
فصل اپرا جمعه شروع می‌شود.

4. the phantom of the opera
شبح اپرا

5. the concert version of the opera
اقتباس از اپرا برای کنسرت

6. the grand dame of american opera
بزرگ بانوی اپرای آمریکا

7. the mimic spears of the opera stage
نیزه‌های دروغی (ساختگی) صحنه‌ی اپرا

8. we bought three seats to the opera
سه تا جا برای اپرا خریدیم.

9. the sonata form was itself a derivative of opera
فرم سوناتا خود از اپرا ریشه گرفته بود.

10. resistance was the City Opera House.
[ترجمه ترگمان]مقاومت در برابر خانه اپرای شهر بود
[ترجمه گوگل]مقاومت اپوزیسیون شهر بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The opera was the place to see and be seen .
[ترجمه ناشناس] اپرا محل ديدن و ديده ...

مترادف Opera

اپرا (اسم)
opera , opera house
تماشاخانه (اسم)
theater , theatre , opera , opera house
اهنگ اپرا (اسم)
opera

معنی عبارات مرتبط با Opera به فارسی

اپرای خنده دار که تا اندازه ای مسخره آمیز باشد
نمایش مضحک، نمایش خنده آور، کمدی
دوربین مخصوص اپرا
دوربین اپرا، دوربین کمبرد (که از دوربین نظامی یا صحرایی ضعیف تر است)
کلاه مردانه (که سابقا در اپرا می پوشیدند)، کلاه تاکردنی، کلاه نرم که بازیگران برسرمیگذارند، کلاه له شو
ساختمان اپرا، تماشاخانه، اپرا
(ایتالیایی) اپرای جدی (نوعی اپرای متداول در قرن 18 که ویژگی آن تاکید زیاد و تصنعی بر اسطوره های کلاسیک و به کارگیری فراوان aria بود)
(موسیقی) اپرا کمیک (اپرای مضحک که داستان پر ماجرایی دارد و به خوشی پایان می یابد)، نمایش خنده دار، نمایش مضحک، کمدی
(موسیقی) اپرای سنگین (که موضوع آن جدی بوده و همه ی متن آن با موسیقی همراه است)، اپرای سنگین، اپرای عمیق
(خودمانی - فیلم یا کتاب یا داستان و غیره) وابسته به غرب ایالات متحده، وسترن، کابویی، فیلم یا نمایش گاوچرانان امریکایی
(موسیقی) رجوع شود به: operetta، اپرای مفرح، اپرای سبک
(امریکا- عامی ...

معنی کلمه Opera به انگلیسی

opera
• internet browser manufactured in norway (computers, internet)
• musical drama in which the actors sing their parts (rather then speaking them) to the accompaniment of an orchestra; musical and dramatic genre which includes opera; musical composition for an opera; opera house
• an opera is a musical entertainment. it is like a play, but most of the words are sung.
opera glasses
• special optical instrument through which one is able to see an enlargement of the events on the stage
opera house
• theater where operas are performed
opera singer
• player-singer with a powerful voice who participates in musical plays
comic opera
• opera with an amusing story line
english national opera
• official opera house of england
grand opera
• musical drama with a serious or tragic theme
light opera
• operetta, short amusing opera
rock opera
• musical play accompanied by rock music (i.e. "tommy" by "the who")
soap opera
• daytime radio or television serial drama of a melodramatic and sentimental nature
• a soap opera is a television drama serial about the daily lives of a group of people.
that's a different opera
• that's another class entirely, that is a completely different style
the israeli opera
• opera company which gives performances in tel aviv
the phantom of the opera
• popular british musical written by andrew lloyd webber

Opera را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

mmm
یک نوع ساز
Ros
In an opera actors sign words to music
Anita
In an opera all the actors sing the words to music
ایلیا دلیر
In an opera all the actors sing the words to music
fd
In an opera actors sign words to music
narges
نمایش موزیکال
m
اپرا
Rad.Azin 🤔😉😋
همون ساز اپرای خودمون
Donya
تماشاخانه، آهنگ اپرا
ebi
نمایش ساز و آوازی

نمایش آوازی/آوایی/آهنگین
Hasti
ساز اپرا
AK
A kind of music
امیرقاسم قندی
آهنگ اپرا means : all the actorsing the words to music

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی opera
کلمه : opera
املای فارسی : اپرا
اشتباه تایپی : خحثقش
عکس opera : در گوگل

آیا معنی Opera مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )