برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Only ever

Only ever را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Seyyedalith
همان only با تاکید بیشتر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Only ever مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )