برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1466 100 1

Oneness

/ˈwənnəs/ /ˈwʌnnɪs/

معنی: برابری، یگانگی، وحدت، یکتایی، یکی بودن
معانی دیگر: وحدانیت، همدلی، همزبانی، اتفاق، تشریک مساعی، همانندی، تشابه، یک دیسی

بررسی کلمه Oneness

اسم ( noun )
(1) تعریف: the condition or quality of being one.
متضاد: multiplicity
مشابه: unity

(2) تعریف: indivisibility; unity.
مشابه: union, unity

(3) تعریف: agreement.
متضاد: division

- I hope the committee can reach oneness on this issue.
[ترجمه ترگمان] امیدوارم که این کمیته بتواند در این مورد به هم بپیوندد
[ترجمه گوگل] امیدوارم که کمیته بتواند بر این مسئله برسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: uniqueness.

واژه Oneness در جمله های نمونه

1. a oneness of purpose
وحدت نظر،داشتن هدف مشترک

2. numerical oneness
تشابه عددی

3. a believer in the oneness of god
معتقد به یکتایی خدا

4. And there can be no oneness without trust.
[ترجمه ترگمان] و هیچ trust هم وجود نداره
[ترجمه گوگل]و بدون وحدت بدون اعتماد وجود ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. I feel an extremely intimate oneness with the universe and all physical aspects vanish. . . .
[ترجمه ترگمان]یک وحدت بی‌نهایت صمیمی با عالم حس می‌کنم و همه جنبه‌های فیزیکی از بین می‌روند
[ترجمه گوگل]من احساس یک همسویی بسیار صمیمانه با جهان و تمام جنبه های جسمانی را از بین می برم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. When a conquest is made, the oneness of the individual is often superseded by a state of oneness in the partnership.
[ترجمه ترگمان]وقتی که یک فتح صورت می‌گیرد، یکی از oneness فرد به وسیله یکی از یکی از oneness خود کنار گذاشته می‌شود
[ترجمه گوگل]هنگامی که یک فتح ایجاد می شود، یکپارچگی فرد به واسطه یک وضعیت همگانی در مشارکت جایگزین می شود
[ترجم ...

مترادف Oneness

برابری (اسم)
comparison , conformation , equality , parity , equalization , par , tie , homology , equation , parallelism , oneness
یگانگی (اسم)
sodality , marriage , unity , unification , oneness , uniqueness
وحدت (اسم)
unity , unification , oneness
یکتایی (اسم)
singularity , oneness , uniqueness
یکی بودن (اسم)
oneness

معنی Oneness در دیکشنری تخصصی

oneness
[ریاضیات] وحدانیت، یگانگی

معنی کلمه Oneness به انگلیسی

oneness
• state of being one; state of being whole; unity

Oneness را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نسرین رنجبر
پیوند
a state of being joined as one thing, and no longer separate

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی oneness
کلمه : oneness
املای فارسی : اننس
اشتباه تایپی : خدثدثسس
عکس oneness : در گوگل

آیا معنی Oneness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران