برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1567 100 1
شبکه مترجمین ایران

nuts and bolts

/ˈnətsəndboʊlts/ /nʌtsəndbəʊlts/

(عامیانه) کارها و اصول اولیه(ی هر چیز)، عوامل اساسی

بررسی کلمه nuts and bolts

اسم جمع ( plural noun )
مشتقات: nuts-and-bolts (adj.)
• : تعریف: (informal) the basic, practical elements or aspects of something; essentials.
مشابه: basic

واژه nuts and bolts در جمله های نمونه

1. He's more concerned about the nuts and bolts of location work.
[ترجمه ترگمان]او بیشتر نگران مهره‌ها و پیچ کار محل کار است
[ترجمه گوگل]او بیشتر درباره آجیل و پیچ و مهره محل کار مشغول است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. When it came to the nuts and bolts of running a business, he was clearly unable to cope.
[ترجمه ترگمان]وقتی به پیچ و مهره کار رسید، به روشنی قادر به کنار آمدن نبود
[ترجمه گوگل]هنگامی که به آجیل و پیچ و خم های اجرای یک کسب و کار رسید، او به وضوح قادر به مقابله بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. These nuts and bolts hold the wheels on.
[ترجمه ترگمان]این nuts و bolts چرخ‌ها را روی زمین نگه می‌دارند
[ترجمه گوگل]این آجیل و پیچ و مهره چرخ ها را نگه می دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Nuts and bolts are used to hold pieces of machinery together.
[ترجمه ترگمان]مهره‌ها و مهره‌ها برای نگهداری قطعات ماشین‌آلات به کار می‌روند
[ترجمه گوگل]آجیل و پیچ و مهره برای نگهداری قطعات ماشین آ ...

معنی عبارات مرتبط با nuts and bolts به فارسی

سراغ اصل مطلب رفتن

معنی کلمه nuts and bolts به انگلیسی

nuts and bolts
• basic parts, fundamental facts

nuts and bolts را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هادی سلیمی
زیر و بم، فوت و فن، جزئیات
Nazanin Ehsani
چفت و بست ها
حاجی
راه و چاه
jonquil
جزئیات
رومینا شمالی
چم و خم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی nuts and bolts

کلمه : nuts and bolts
املای فارسی : ناتس اند بلتس
اشتباه تایپی : دعفس شدی ذخمفس
عکس nuts and bolts : در گوگل

آیا معنی nuts and bolts مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )