برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1638 100 1
شبکه مترجمین ایران

nerve racking

/ˈnɜːrvˈrækɪŋ/ /nɜːvˈrækɪŋ/

wrack nerve : خسته کننده اعصاب، دشوار

بررسی کلمه nerve racking

صفت ( adjective )
• : تعریف: inflicting great strain or irritation on one's patience, courage, or the like.
مشابه: tense

- Standardized tests, with their strict time limits, can be nerve-wracking for test-takers.
[ترجمه ترگمان] آزمون‌های استاندارد، با محدودیت‌های زمانی سخت آن‌ها، می‌تواند اعصاب خرد شده برای تست کننده باشد
[ترجمه گوگل] تست های استاندارد شده با محدودیت زمان دقیق آنها می توانند برای آزمون گیرندگان عصبی باشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Waiting to hear the result of the operation was nerve-wracking.
[ترجمه ترگمان] انتظار برای شنیدن نتیجه این عملیات اعصاب خرد کن بود
[ترجمه گوگل] منتظر شنیدن نتیجه عملیات عصبی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

معنی عبارات مرتبط با nerve racking به فارسی

معنی کلمه nerve racking به انگلیسی

nerve racking
• something that is nerve-racking makes you tense and worried.

nerve racking را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Zohre jahani
نگران کننده
مهر جان
نگران کننده
مهر جان
I want to kill him because of his inability to manage his misfortune
من می خواهم او را به دلیل ناتوانی خود برای مدیریت بدبختی خودش بکشم
🐾 مهدی صباغ
Adjective:
مایه ی اعصاب داغونی
باعث دردسر
کلافه کننده
آزار دهنده
فاطمه ایرانزاد
اعصاب خردکن
فرزان فرقانی فر
بسیار عصبی و نگران کننده
صبایی
stressful

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی nerve racking

کلمه : nerve racking
املای فارسی : نرو رککینگ
اشتباه تایپی : دثقرث قشزنهدل
عکس nerve racking : در گوگل

آیا معنی nerve racking مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )