برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1573 100 1
شبکه مترجمین ایران

negate

/nɪˈɡeɪt/ /nɪˈɡeɪt/

معنی: خنثی نمودن، خنثی کردن، منفی کردن، نفی کردن، بلا اثر کردن
معانی دیگر: انکار کردن، منکر شدن، ارندان کردن، بی اثر کردن

بررسی کلمه negate

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: negates, negating, negated
مشتقات: negater (n.), negator (n.)
(1) تعریف: to render ineffective or invalid; nullify.
مترادف: annul, invalidate, nullify, rescind, retract, revoke, void
متضاد: affirm, reinforce, validate
مشابه: abrogate, cancel, countermand, destroy, negative, neutralize, repeal, unsay, vitiate, withdraw

- Drinking alcohol partially negates the medicine's effect.
[ترجمه حسین امیری] نوشیدن الکل اثر بخشی دارو را کاهش می دهد.
|
[ترجمه ترگمان] نوشیدن الکل تا حدی اثر دارو را نفی می‌کند
[ترجمه گوگل] نوشیدن الکل بخشی از اثر دارو را منع می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- This statement negates what you said in your first paragraph.
[ترجمه ترگمان] این عبارت چیزی که شما در اولین پاراگراف خود گفته بودید را نفی می‌کند
[ترجمه گوگل] این بیانیه، آنچه را که در اولین پاراگراف خود گفته اید را نفی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه negate در جمله های نمونه

1. To always negate is not the way to create what is new and original.
[ترجمه ترگمان]نفی کردن همیشه یک راه برای خلق آن چیزی است که جدید و اصیل است
[ترجمه گوگل]برای همیشه نفی کردن راهی برای ایجاد چیزی جدید و اصلی نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He warned that to negate the results of elections would only make things worse.
[ترجمه ترگمان]او هشدار داد که نفی کردن نتایج انتخابات تنها باعث بدتر شدن اوضاع خواهد شد
[ترجمه گوگل]او هشدار داد که نتایج انتخابات تنها نادیده گرفتن شرایط بدتر خواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. How can you negate God?
[ترجمه ترگمان]چطور میتونی خدا رو خنثی کنی؟
[ترجمه گوگل]چگونه می توان خدا را نادیده گرفت؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Any tinkering by users would negate the principle of a worldwide standard.
[ترجمه ترگمان]هر گونه tinkering توسط کاربران، اصل استاندارد جهانی را خنثی می‌کند
[ترجمه گوگل]هر گونه سوء استفاده توسط کاربران، اصل یک استاندارد جهانی را نفی می کند
[ترجمه شما ...

مترادف negate

خنثی نمودن (فعل)
nullify , cancel , annihilate , thwart , neutralize , negate , frustrate
خنثی کردن (فعل)
negative , annul , nullify , cancel , undo , stultify , neuter , thwart , neutralize , negate , frustrate , counteract , foil , offset , counterbalance , countervail , discomfit
منفی کردن (فعل)
negative , deduct , negate
نفی کردن (فعل)
negate
بلا اثر کردن (فعل)
negate , vitiate

معنی negate در دیکشنری تخصصی

negate
[کامپیوتر] نفی کردن .
[برق و الکترونیک] معکوس کردن ، نفی کردن
[ریاضیات] نفی کردن، نقیض گزاره ی ... را به دست آوردن

معنی کلمه negate به انگلیسی

negate
• deny; refute, rebut, prove something wrong; neutralize; contradict
• if you negate something that someone has done, you cause it to have no value or effect; a formal word.

negate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

mahboube6
cancel out
فیض
اجتناب کردن
محدثه فرومدی
نافی/منافی/نفی کننده بودن، منافات داشتن
محمد ضیایی بیگدلی
منتفی کردن ( ساختن) - از حیز انتفاع انداختن (ساقط کردن)- بی اعتبار کردن- باطل کردن
Abolfazl Ehsani
نفی کردن
خنثی کردن
منکر شدن
🖤MANI🖤
to say no

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی negate

کلمه : negate
املای فارسی : نگات
اشتباه تایپی : دثلشفث
عکس negate : در گوگل

آیا معنی negate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )