برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1571 100 1
شبکه مترجمین ایران

native language

/ˈneɪtɪvˈlæŋɡwədʒ/ /ˈneɪtɪvˈlæŋɡwɪdʒ/

معنی: زبان بومی

واژه native language در جمله های نمونه

1. He read a poem in his native language.
[ترجمه ترگمان]او یک شعر را در زبان مادری خود خواند
[ترجمه گوگل]او شعر را در زبان مادری خواند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. English is not my native language.
[ترجمه ترگمان]زبان انگلیسی من نیست
[ترجمه گوگل]انگلیسی زبان مادری من نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He reverted to his native language .
[ترجمه ترگمان]به زبان مادری خود بازگشت
[ترجمه گوگل]او به زبان مادری خود بازگشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Try not to drop into your native language.
[ترجمه ترگمان]سعی کنید به زبان مادری خود نروید
[ترجمه گوگل]سعی نکنید به زبان مادری خود رها شوید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Her native language is German.
...

مترادف native language

زبان بومی (اسم)
vernacular , native language

معنی native language در دیکشنری تخصصی

native language
[کامپیوتر] زبان طبیعی ، زبان اختصاصی .

معنی کلمه native language به انگلیسی

native language
• mother tongue, language one grew up speaking

native language را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب خسروی
زبان مادری
Maryam
mother tongue

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی native language

کلمه : native language
املای فارسی : نیتیو لنگویج
اشتباه تایپی : دشفهرث مشدلعشلث
عکس native language : در گوگل

آیا معنی native language مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )