mushroom

/ˈməʃruːm//ˈmʌʃrʊm/

معنی: قارچ، سماروغ، بسرعت رویاندن، بسرعت ایجاد کردن
معانی دیگر: هکل، هر چیز به شکل قارچ، قارچ سان، سماروغ مانند، قارچی، سماروغی، کله چنبری، به سرعت رشد کردن، زود رستن، زود گسترده شدن، کله چنبری شدن، قارچ سان شدن، به سرعت رشد کننده، سماروه
شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. mushroom anchor
لنگر قارچ سان

2. a mushroom with minute little pores
قارچ با سوراخچه های بسیار ریز

3. atomic mushroom clouds
ابرهای قارچ سان اتمی

4. cream of mushroom soup
سوپ حریره ی قارچ

5. hammering can mushroom the peg's head
زدن با چکش سر میخ چوبی را چنبری می کند.

6. the pileus of a mushroom
کلاهک قارچ

7. The stem of the mushroom is broken.
[ترجمه ترگمان]ساقه قارچ شکسته
[ترجمه گوگل]ساقه قارچ شکسته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. I can recommend the chicken in mushroom sauce - it's delicious.
[ترجمه مهدیه] میتوانم سس قارچ با مرغ به شما پیشنهاد کنم خوشمزه است
|
[ترجمه ترگمان]من می توانم مرغ را با سس قارچ توصیه کنم - خوش مزه است
[ترجمه گوگل]من می توانم مرغ را در سس قارچ توصیه کنم - خوشمزه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The mushroom cloud over Hiroshima is a horrific image of war.
[ترجمه ترگمان]ابر قارچ بر روی هیروشیما تصویر وحشتناکی از جنگ است
[ترجمه گوگل]ابر قارچ بیش از هیروشیما یک تصویر وحشتناک از جنگ است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The mushroom development of technology will pave the way for improving our economy.
[ترجمه ترگمان]توسعه قارچ تکنولوژی راه را برای بهبود اقتصاد ما هموار خواهد کرد
[ترجمه گوگل]توسعه قارچ فن آوری، راه را برای بهبود اقتصاد ما می سازد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. There was a mushroom growth of grant-aided housing associations, community advice centres, radical theatre groups and co-operative bicycle repair shops.
[ترجمه ترگمان]یک رشد قارچ مانند انجمن های مسکن کمک به کمک مالی، مراکز مشاوره اجتماعی، گروه های تئاتر تندرو و مغازه های تعمیر دوچرخه وجود داشت
[ترجمه گوگل]رشد قارچی انجمن های کمک هزینه مسکن، مراکز مشاوره جامعه، گروه های تئاتری رادیکال و کارگاه های تعمیر دوچرخه ای همکاری وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The new mushroom dynamic has stunned amateur mycologists, by nature a gentle breed.
[ترجمه ترگمان]این قارچ قارچی جدید، mycologists آماتور آماتور را با یک نژاد نجیب، گیج کرده است
[ترجمه گوگل]پویایی قارچ جدید، متخصصان میکروب شناسی آماتور را متزلزل می کند، طبیعتا یک نژاد ملایم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. His hot bed smelled like a mushroom cellar.
[ترجمه ترگمان]رختخواب گرم او بوی زیرزمین قارچ می داد
[ترجمه گوگل]تخت داغ او مانند یک انبار قارچ بویایی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The other method mushroom polyps use to reproduce is division.
[ترجمه ترگمان]روش دیگر polyps قارچی برای تولید مثل تقسیم است
[ترجمه گوگل]روش دیگر پولیپ قارچ برای تکثیر استفاده می شود تقسیم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. I stop to investigate a mushroom.
[ترجمه ترگمان]من توقف می کنم تا یه قارچ رو بررسی کنم
[ترجمه گوگل]من قهوه را بررسی می کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

16. A mushroom of intense white light rose, taking MacLane with it.
[ترجمه ترگمان]یک قارچ سفید و شدید از جا بلند شد و آن را برداشت
[ترجمه گوگل]یک قارچ نور شدید نور سفید، با MacLane همراه شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

قارچ (اسم)
fungus, mushroom

سماروغ (اسم)
fungus, mushroom

بسرعت رویاندن (فعل)
mushroom

بسرعت ایجاد کردن (فعل)
mushroom

تخصصی

[صنایع غذایی] قارچ، سماروغ، بسرعت رویاندن، بسرعت ایجاد کردن

به انگلیسی

• any of numerous types of fungi that have short thick stems and cap-like tops (of which some are highly poisonous and some are edible)
gather mushrooms; sprout up rapidly like mushrooms, develop at a great pace
mushroom-like, resembling a mushroom; of mushrooms
a mushroom is a fungus which often has a short stem and a round top. you can eat some kinds of mushrooms.
if something mushrooms, it grows or appears very quickly.

ارتباط محتوایی

معنی اصلیقارچ، سماروغ، بسرعت رویاندن، بسرعت ایجاد ...معانی متفرقههکل، هر چیز به شکل قارچ، قارچ سان، سمارو ...جمله های نمونه1. mushroom anchor لنگر قارچ سان 2. a mushroom with minute little pores قارچ با سوراخچه های بسی ...مترادفقارچ ( اسم ) fungus, mushroom سماروغ ( اسم ) fungus, mushroom بسرعت رویاندن ( فعل ) mushroom ...بررسی تخصصی[صنایع غذایی] قارچ، سماروغ، بسرعت رویاندن، بسرعت ایجاد کردنانگلیسی به انگلیسیany of numerous types of fungi that have short thick stems and cap - like tops ( of which some are high ...
معنی mushroom، مفهوم mushroom، تعریف mushroom، معرفی mushroom، mushroom چیست، mushroom یعنی چی، mushroom یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف m، مترادف انگلیسی به فارسی، مترادف انگلیسی به فارسی با حرف m، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف m، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف m
کلمه بعدی: mushroom blintzes
اشتباه تایپی: ئعساقخخئ
آوا: /ماشروم/
عکس mushroom : در گوگل
معنی mushroom

پیشنهاد کاربران

قارچ
Any of several types of fungus, some of which can be eaten
الویه، قارچ
[مدیریت] فراگیر
قارچ
a plant that you can eat, with a flat top and no leaves
قارچ:نوعی گیاه که در زمین می کارند و تقریبا پنج سانتی متر می باشد. شکل آن کمی مانند درخت است چون تنه اش شبیه درخت و تاجی مانند کلاه دارد. فراموش نکنید این گیاه فقط پنج سانتی متر ( پنجاه میلی متر یا پنج صدم متر ) است. این گیاه ( قارچ ) از خواص زیادی برخوردار است و بسیاری از بیماری هارا درمان می کند. از این گیاه خوشمزه در غذاها نیز استفاده می شود غذاهایی همچون:سوپ، ماکارونی، برخی سالادها، خود قارچ نیز پختنی و نوعی غذا به شمار می آید که می توان همراه با نان، یا سس میل کرد. این گیاه انواع گوناگونی دارد که برخی از آنها سمی هستند. قارچ های سمی میتوانند منجر به مرگ شوند. قارچ های سمی هستند که کلاه آنها قرمز با خال های سفید باشد. به این قارچ ها سمی گفته میشود اما قارچ های معمولی و سالم و مفید سفید رنگ هستند که به آنها قارچ گفته میشود.
a kind of vegetable

این کلمه جالب و البته برای سطح مبتدی، از 2 بخش تشکیل شده:
mush ⬅ همون موش خودمونه🐀
room ⬅ واضحه! یعنی اتاق
درکل؛
یعنی خونه موش! 🐀🍄
چون حتمن توجه کردین که شبیه یه خونه هست؛ 🍄=🏠
دیگه نیازی به گفتن نیست و تو برنامه ها دیدین.

به قارچ میگن خونه موش! چون شبیه یه خونه کوچیکه!
یزدیا هم یه اصطلاح دارن که میگن طرف تو خونه موش زندگی میکنه و. . . ، درواقع برای نشون دادن ابعاد کوچکی یه خونه، خونه موش ر همیشه مثال میزنن.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما