medium 2 shot

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[سینما] دو نفر در یک تصویر متوسط

ارتباط محتوایی

بررسی تخصصی[سینما] دو نفر در یک تصویر متوسط
معنی medium 2 shot، مفهوم medium 2 shot، تعریف medium 2 shot، معرفی medium 2 shot، medium 2 shot چیست، medium 2 shot یعنی چی، medium 2 shot یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف m، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف m
کلمه بعدی: medium 3 shot
اشتباه تایپی: ئثیهعئ 2 ساخف
آوا: /مدیوم ۲ شوت/
عکس medium 2 shot : در گوگل

معنی یا پیشنهاد شما