برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1579 100 1
شبکه مترجمین ایران

mole rat

واژه mole rat در جمله های نمونه

1. The blind mole rat rubs its tears into its fur, which appears to make other mole rats less aggressive, said Sobel.
[ترجمه ترگمان]موش کور کور در حالی که اشک‌هایش را در خز خود فرو می‌برد، گفت: به نظر می‌رسد موش‌های کور دیگری کم‌تر از این aggressive
[ترجمه گوگل]سوبل گفت: 'موش نابینا نابینا اشک خود را به پوستش می کشد، که به نظر می رسد دیگر موش های خنثی کمتر تهاجمی باشد '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The naked mole rat goes by many names, including the potentially misleading "sand puppy" which might imply that these voracious diggers are cute and friendly fellows.
[ترجمه ترگمان]موش کور موش کور چندین نام دارد، از جمله \"توله‌سگ misleading\" که ممکن است به این معنی باشد که این افراد حریص، بامزه و دوست‌داشتنی هستند
[ترجمه گوگل]موش های خالدار ملخ توسط نام های بسیاری، از جمله 'توله سگ شن و ماسه' به طور بالقوه گمراه کننده می آیند، که ممکن است به این نکته اشاره کند که این گیاهان شاداب، دوستانه و دوستانه هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The naked mole rat is also of interest because it is extraordinarily long-lived for a rodent of its size (up to 28 years) and holds the record for the longest living rodent.
[ترجمه ترگمان]موش کور موش کور نیز مورد علاقه است زیرا به گونه‌ای فوق‌العاده طولانی است - برای یک موش از اندازه خود (تا ۲۸ سال)عمر می‌کند و ...

معنی کلمه mole rat به انگلیسی

mole rat
• bandicoot rat; furry tailless rodent with short limbs that resembles a mole in its appearance and behavior native of eastern europe and middle east

mole rat را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حـامــد
موش صحرایی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی mole rat مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )