برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1722 100 1
شبکه مترجمین ایران

militate

/ˈmɪləˌtet/ /ˈmɪlɪteɪt/

معنی: جنگیدن
معانی دیگر: (بر ضد چیزی) عمل کردن، ستیزیدن، نفی کردن (با: against)، (در اصل) جنگیدن (با)، سربازی کردن، جانفشانی کردن، نبرد کردن، ستیزه کردن

واژه militate در جمله های نمونه

1. facts militate against your claims!
واقعیات خلاف ادعاهای شما را نشان می‌دهد!

2. Increased costs will militate against further enlargement of the buildings.
[ترجمه ترگمان]افزایش هزینه‌ها مخالف توسعه بیشتر ساختمان‌ها خواهد بود
[ترجمه گوگل]افزایش هزینه ها علیه گسترش بیشتر ساختمان ها خواهد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The complexity and costliness of the judicial system militate against justice for the individual.
[ترجمه ترگمان]پیچیدگی و پیچیدگی سیستم قضایی در مقابل عدالت برای هر فرد رخ می‌دهد
[ترجمه گوگل]پیچیدگی و هزینه های سیستم قضایی در برابر عدالت برای فرد تحقیر می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Environmental factors militate against building the power station in this area.
[ترجمه ترگمان]عوامل محیطی در مقابله با ساخت نیروگاه در این حوزه فعالیت می‌کنند
[ترجمه گوگل]عوامل محیطی علیه ساخت نیروگاه در این منطقه سرکوب می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. In general, illiteracy and lack of motivation militate against rel ...

مترادف militate

جنگیدن (فعل)
fight , militate

معنی کلمه militate به انگلیسی

militate
• work for or against something
• if something militates against something else, it makes it less likely to happen or succeed; a formal word.

militate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فیض
مانع شدن - مقاومت کردن - دلسرد کردن - مخالفت کردن
جهان
بازدارنگی، بازدارنده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی militate

کلمه : militate
املای فارسی : میلیتت
اشتباه تایپی : ئهمهفشفث
عکس militate : در گوگل

آیا معنی militate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )