برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1726 100 1
شبکه مترجمین ایران

lining

/ˈlaɪnɪŋ/ /ˈlaɪnɪŋ/

معنی: خط کشی، لنت، تودوزی، استر، استر دوزی، استری
معانی دیگر: آستر، مغزی، فراویز، سجاف، پارچه ی آستری، (چرم یا کاغذ و غیره) آستری

بررسی کلمه lining

اسم ( noun )
(1) تعریف: a layer of tissue or other material covering the inside of something.

- the stomach lining
[ترجمه ترگمان] لبه معده
[ترجمه گوگل] پوشش معده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- the lining of a coat
[ترجمه ترگمان] آستر پالتو
[ترجمه گوگل] پوشش یک کت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: the act of providing something with an inner layer.
اسم ( noun )
(1) تعریف: the act or process of making lines.

(2) تعریف: a design or decoration composed of lines.

(3) تعریف: the act of making such a pattern.

واژه lining در جمله های نمونه

1. brake lining
لنت ترمز

2. she uses thick lining to plump out the skirt
او برای پف‌دار شدن دامن از آستر ضخیم استفاده می‌کند.

3. every cloud has a silver lining
در نومیدی بسی امید است

4. a coat with a very soft and warm fur lining
پالتو با آستر خز بسیار نرم و گرم

5. One lining broken, the whole chain is broken.
[ترجمه ترگمان] یکی از lining شکسته، کل زنجیره از بین رفته
[ترجمه گوگل]یک لنت شکسته، کل زنجیر شکسته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Every cloud has a silver lining.
[ترجمه ترگمان]هر ابر یک آستر نقره دارد
[ترجمه گوگل]هر ابری یک آستر نقره ای دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. A chain is no stronger than its weakest lining.
[ترجمه ترگمان]زنجیر از ضعیف‌ترین آستر آن قوی‌تر نیست
[ترجمه گوگل]زنجیره ای قوی تر از ضعیف ترین پوشش آن نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف lining

خط کشی (اسم)
lineation , lining
لنت (اسم)
lining
تودوزی (اسم)
lining
استر (اسم)
lining
استر دوزی (اسم)
lining
استری (صفت)
lining

معنی عبارات مرتبط با lining به فارسی

لنت ترمز
در نومیدی بسی امید است
روزنه ی امید، (هنگام سختی) چیز امیدوار کننده

معنی lining در دیکشنری تخصصی

lining
[عمران و معماری] پوشش - روکش - آسترکشی - روکوب
[زمین شناسی] پوشش ، روکش
[نساجی] آستر - لفافه - آستری - آستر لباس - آستر دوزی - لنت ترمز و کلاچ
[ریاضیات] کفی، لنت ترمز، لنت
[معدن] آستر (نگهداری)
[آب و خاک] پوشش بدنه، پوشش جدار
[عمران و معماری] آجر نسوز
[عمران و معماری] لبه پوشش
[نساجی] ماده آستری
[عمران و معماری] پوشش تونل
[عمران و معماری] زره
[پلیمر] ضخامت روکش
[آب و خاک] لوله جدار
[سینما] حد بندی
[عمران و معماری] فرسایش آستری - فرسایش زره
[نفت] آسترکاری با پنبه ی نسوز
[آب و خاک] پوشش حوضچه
[عمران و معماری] پوشش
[عمران و معماری] پوشش آجری - آجر چینی
...

معنی کلمه lining به انگلیسی

lining
• coating on an inside surface; material used to line an inside surface
• a lining is a material attached to the inside of something such as a piece of clothing, to make it warmer or more comfortable, or to protect it.
lining up
• arranging in a row, aligning; standing in line, standing in queue
every cloud has a silver lining
• every bad situation has an up side
inner lining
• layer of rubber that covers the inner surface of a tire
silver lining
• a silver lining is something good that comes out of a bad situation.

lining را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

shirfahm.com
خودرو: لنت
Seti
حبابک در شش (پزشکی)
میلاد
پوششی
لنا
پوشش
مهدی پیمان مهر
صف آرایی
محمدعلی
بافت پوششی
امین روشنی
دامپزشکی و علوم دامی
پوشاندن(بافت‌شناسی)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی lining

کلمه : lining
املای فارسی : لاینینگ
اشتباه تایپی : مهدهدل
عکس lining : در گوگل

آیا معنی lining مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )