برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1723 100 1
شبکه مترجمین ایران

likewise

/ˈlaɪˌkwaɪz/ /ˈlaɪkwaɪz/

معنی: نیز، بعلاوه، هم، همچنان، چنین، بهمچنین
معانی دیگر: همینطور، علاوه براین، به علاوه

بررسی کلمه likewise

قید ( adverb )
(1) تعریف: as well; also.
مشابه: moreover

- He begged his sister and, likewise, his brother.
[ترجمه محمد] او به خواهرش و برادرش التماس کرد
|
[ترجمه سجاد] او به خواهر و همینطور برادرش التماس کرد
|
[ترجمه ترگمان] به خواهرش و همچنین برادرش التماس کرد
[ترجمه گوگل] او خواهرش و نیز برادرش را التماس کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: in addition and along the same lines.

- To save the business, we'll need to lower our expenses; likewise, we'll need to cut some of the staff.
[ترجمه ترگمان] برای نجات دادن کار، باید هزینه‌های ما رو هم کم کنیم همچنین باید تعدادی از کارکنان رو ببریم
[ترجمه گوگل] برای صرفه جویی در کسب و کار، ما باید هزینه هایمان را کاهش دهیم ...

واژه likewise در جمله های نمونه

1. the governor who is likewise a lawyer
فرماندار که وکیل دادگستری هم هست.

2. if a road turns left, it must likewise bank to the left
اگر پیچ جاده به سوی چپ باشد،شیب آن هم باید به چپ باشد.

3. when the prime minister resigned, all the ministers did likewise
وقتی که نخست وزیر استعفا داد،همه‌ی وزیران هم استفعا دادند.

4. He is our friend and likewise our leader.
[ترجمه ترگمان]او دوست ما است و رهبر ما
[ترجمه گوگل]او دوست ما و همچنین رهبر ما است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. She mentioned how her uncle likewise had been questioned by the police.
[ترجمه ترگمان]به این نکته اشاره کرد که چطور عمویش او را نیز مورد سوال قرار داده بود
[ترجمه گوگل]او گفت که چگونه عمویش نیز توسط پلیس مورد سوال قرار گرفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The food was excellent, likewise the wine.
[ترجمه ترگمان]غذا هم عالی بود، شراب نیز
[ترجمه گوگل]غذا عالی بود، همچنین شراب
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسی ...

مترادف likewise

نیز (قید)
again , also , too , likewise , both
بعلاوه (قید)
far , further , plus , farther , again , also , too , likewise , as well as , in addition , besides , moreover , furthermore , aside from , more , therewith , supra , thereto , withal
هم (قید)
even , too , likewise , both
همچنان (قید)
so , like , likewise
چنین (قید)
so , thus , likewise , such , sic
بهمچنین (قید)
likewise

معنی likewise در دیکشنری تخصصی

likewise
[ریاضیات] به طور مشابه، هم، نیز، به همین ترتیب، همین طور

معنی کلمه likewise به انگلیسی

likewise
• in addition, also, too, as well; in the same manner, similarly
• you use likewise when you are comparing two things and saying that they are similar.
• if you do one thing, and someone else does likewise, they do the same thing.

likewise را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

h.2 -n.y
همین طور
شاهین حسینی راد
به همین منوال
Hhhg
هم چنین
پویا شرافتی
به همین شکل
سجاد
منم همينطور
گلی افجه
به ترتیب
اینطوری
محمد رومزی
و همچنین
و همینطور
محسن جنگجو
به همین شکل
Dark Light
به علاوه-همچنین-به همان صورت و منوال-as well
محمدرضا ایوبی صانع
به همین ترتیب
به همین منوال
محدثه1991
همینطوره
رضا حیدری
همینطور

# He is our friend and likewise our leader
# The food was excellent, likewise the wine
# Just water these plants twice a week, and likewise the ones in the bedroom

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی likewise

کلمه : likewise
املای فارسی : لیکویس
اشتباه تایپی : مهنثصهسث
عکس likewise : در گوگل

آیا معنی likewise مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )