برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1722 100 1
شبکه مترجمین ایران

lie in

/ˈlaɪɪn/ /laɪɪn/

معنی: ارزیدن، در بستر زایمان بودن
معانی دیگر: دوران نقاهت (به ویژه پس از زایمان) را گذراندن، تمام شدن

واژه lie in در جمله های نمونه

1. Lie in (oron) the bed one has made.
[ترجمه ترگمان]روی تخت دراز بکشید
[ترجمه گوگل]دروغ گفتن (oron) تخت یک ساخته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We lie in the sunshine for hours, getting a tan.
[ترجمه ترگمان]ساعت‌ها در آفتاب دراز می‌کشیم و برنزه می‌شویم
[ترجمه گوگل]ما ساعت ها در آفتاب گم می شویم، خورشید می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We're going to lie in the sun and roast for two weeks.
[ترجمه ترگمان]قرار است دو هفته در آفتاب استراحت کنیم و کباب کنیم
[ترجمه گوگل]ما قصد داریم به مدت دو هفته در خورشید بمانیم و بخوریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It was a Sunday, so she could lie in till almost lunch time.
[ترجمه امین جهانگرد] یکشنبه بود، پس اون میتونست تا ناهار تو تخت بمونه(وقتی بیدار میشه از تخت بیرون نیاد)|
...

مترادف lie in

ارزیدن (فعل)
cost , lie in
در بستر زایمان بودن (فعل)
lie in

معنی عبارات مرتبط با lie in به فارسی

دروغ شاخ دار گفتن، دروغ بزرگ گفتن
کمین کردن، خف کردن، کمین کردن (برای)، در انتظار نشستن

معنی کلمه lie in به انگلیسی

lie in
• if you have a lie-in, you stay in bed later than usual in the morning.
lie in tatters
• be left in shabby condition, be left in a dilapidated state
lie in wait
• waylay, ambush, hide out and wait
lie in wait for
• waylay, ambush, hide out and wait for -

lie in را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرمین مظاهری
بیشتر در رختخواب ماندن
I always have a lie-in on Fridays
Homa
دخیل بودن در
امیر اکبرپور
بر مبنای چیزی استوار بودن
مهسان
to exist or be found in something
میثم علیزاده
خواب بیشتر در صبح
Have a lie-in
هومن حاجی کریمی
Lie in Something
to exist or be found in something

وجود داشتن یا یافت شدن در چیزی
kelisi
دراز بکش
me
بدلیل
مسعود دشتبانی
قرار داشتن * نهفته بودن
امیرحسین
روی زمین گذاشتن
محدثه فرومدی
خوابیدن در
ساراقاسمی
قرارداشتن، بودن
Lie in(v ) :to exist or be found in some thing
Ex:The difficulty lies in providing sufficent evidence
مشکل در آماده کردن شواهد است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی lie in

کلمه : lie in
املای فارسی : لیه این
اشتباه تایپی : مهث هد
عکس lie in : در گوگل

آیا معنی lie in مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )