برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1458 100 1

landing field

/ˈlændɪŋˈfiːld/ /ˈlændɪŋfiːld/

معنی: فرودگاه
معانی دیگر: فرودگاه صحرایی، باند موقت

بررسی کلمه landing field

اسم ( noun )
• : تعریف: an area of land cleared, leveled, and sometimes surfaced to allow aircraft to land and take off; airstrip.

واژه landing field در جمله های نمونه

1. A plane orbited over the landing field.
[ترجمه ترگمان]یک هواپیما دور زمین گردش می‌کند
[ترجمه گوگل]یک هواپیما بر روی زمین فرود می آید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The aircraft circled over the landing field.
[ترجمه ترگمان]هواپیما برفراز زمین فرود آمد
[ترجمه گوگل]هواپیما بیش از زمین فرود بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We reached the landing field towards dusk, landed, fitted on our parachutes and decided to jump in the failing light.
[ترجمه ترگمان]وقتی به زمین فرود رسیدیم، پیاده شدیم، پیاده شدیم، با چترنجات فرود اومدیم و تصمیم گرفتیم که در روشنایی ضعیف بپرم
[ترجمه گوگل]ما به زمین فرود به سوی غروب خورشید رسیدیم، فرود آمدیم، بر روی چترهایمان نصب کردیم و تصمیم گرفتیم در نور نامناسب پرش کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Then you need a free and undamaged landing field.
[ترجمه ترگمان]سپس به یک زمین فرود آزاد و آسیب‌ندیده نیاز دارید
[ترجمه گوگل]سپس شما نیاز به یک زمین فرود آزاد و مصون دارید ...

مترادف landing field

فرودگاه (اسم)
airport , airfield , airdrome , taxiway , landing field

معنی کلمه landing field به انگلیسی

landing field
• landing runway, level strip of land where airplanes or helicopters land

landing field را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی landing field
کلمه : landing field
املای فارسی : لندینگ فیلد
اشتباه تایپی : مشدیهدل بهثمی
عکس landing field : در گوگل

آیا معنی landing field مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران