برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1434 100 1

landfill

/ˈlændˌfɪl/ /ˈlændfɪl/

دفن زباله و آشغال در زیر خاک، محل خاک کردن زباله

بررسی کلمه landfill

اسم ( noun )
(1) تعریف: a method of simultaneously building up land and disposing of solid waste by burying the waste in low-lying ground.

(2) تعریف: the site used for such waste disposal or the waste disposed of.

واژه landfill در جمله های نمونه

1. He wants to impose a levy on landfill waste.
[ترجمه ترگمان]او می‌خواهد یک مالیات بر زباله زباله تحمیل کند
[ترجمه گوگل]او می خواهد عوارض اتلاف دفن زباله را تحمیل کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. But it's becoming a major issue as landfill sites fill up.
[ترجمه محسن پاشنا] اما پر شدن محل های دفن زباله در حال تبدیل شدن به یک موضوع مهم است
|
[ترجمه ترگمان]اما این مساله در حال تبدیل شدن به یک مساله بزرگ به عنوان مکان‌های دفن زباله است
[ترجمه گوگل]اما مسئله اصلی تبدیل شدن به سایت های دفن زباله می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This causes problems in finding enough suitable landfill sites.
[ترجمه ترگمان]این امر باعث ایجاد مشکلاتی در یافتن مکان‌های دفن زباله مناسب می‌شود
[ترجمه گوگل]این باعث می شود مشکلات در پیدا کردن سایت های مناسب دفن زباله مناسب
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی landfill در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] خاکریزی رجوع شود به sanitary landfill.
[زمین شناسی] سیستم اختلاط گاز هدف از کاربرد دستگاه برای مسایل دفاعی ، دورسنجی نشرهای هواپیما ، کنترل نشرهای پراکنده از تل های باطله ، کنترل و بازنگری حصارها در کارخانه های مواد شیمیایی ، نظارت و مراقبت از وسایل کنترل کننده مواد زاید و باطله ، کنترل آلوده کننده های هوامی باشد .اما بیشترین مصارف انها در الودگی هواست. زیرا آنها قادر به اشکار سازی گازهای مختلف هستند.
[زمین شناسی] سیستم اختلاط گاز هدف از کاربرد دستگاه برای مسایل دفاعی ، دورسنجی نشرهای هواپیما ، کنترل نشرهای پراکنده از تل های باطله ، کنترل و بازنگری حصارها در کارخانه های مواد شیمیایی ، نظارت و مراقبت از وسایل کنترل کننده مواد زاید و باطله ، کنترل آلوده کننده های هوامی باشد .اما بیشترین مصارف انها در آلودگی هوا(آشکار سازی گازهای مختلف)است.
[خاک شناسی] محل دفن بهداشتی

معنی کلمه landfill به انگلیسی

landfill
• trash heap, dump, land area that is filled with trash and covered with a layer of soil
• a landfill or a landfill site is a place where large amounts of waste materials are disposed of by burying them in a very large, deep hole.
• you can also use landfill to refer to the process of disposing of large amounts of waste materials by burying them in a large hole.

landfill را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرمین مظاهری
محل دفن زباله
محمد خسروی
توضیح واژه landfill:
a place where large amounts of garbage and
other waste material are put into the ground and covered with earth.
محل دفن زباله ، گورستان زباله
جعفر احمدی
زمین زباله
تی تی
landfills
محل دفن زباله
please to bury garbage
please to bury waste
please to bury trash
please to bury rubbish
🐾 مهدی صباغ
محل دفن زباله
Junkyard
Depot
Disposal area
حمید
چاله زباله
امیر فراهانی
سایت دفن زباله
Ali
به اصطلاح "خاکچال" در فرهنگستان برخوردم. محل دفن زایدات یا گورستان زایدات.
ناهید ر
از آنجا که خاکچال چندان گویا نیست و محل دفن زبالهها هم خیلی طولانی است پیشنهاد میکنم از �مدفن زباله� یا مدفن زبالهها استفاده کنیم
Shadi Hamedi
زباله‌چال

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی landfill
کلمه : landfill
املای فارسی : لندفیلل
اشتباه تایپی : مشدیبهمم
عکس landfill : در گوگل

آیا معنی landfill مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )