برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1676 100 1
شبکه مترجمین ایران

Locate (To)

معنی Locate (To) در دیکشنری تخصصی

Locate (To)
[سینما] محل یابی

Locate (To) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Locate (To) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )