برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1543 100 1
شبکه مترجمین ایران

judge

/ˈdʒədʒ/ /dʒʌdʒ/

معنی: قاضی، کارشناس، دادرس، محاکمه کردن، حکم دادن، تشخیص دادن، داوری کردن، قضاوت کردن
معانی دیگر: قاضی (از پهلوی: کادیک)، دادور، (مسابقات یا اختلافات و غیره) داور، خبره، دارای نظر صائب در، (در دادگاه) قضاوت کردن، کادیک کردن، دادرسی کردن، (مسابقه و اختلاف و غیره) داوری کردن، مورد قضاوت قرار گرفتن، نظر دادن، تخمین زدن، برآورد کردن، سنجیدن، حدس زدن، اندیشیدن، فکر کردن، (تاریخ یهود) هر یک از داوران، فرمانداری کردن، حکم کردن (رجوع شود به: decree)، فتوی دادن

بررسی کلمه judge

اسم ( noun )
(1) تعریف: a legally trained public official who is authorized to preside over and decide cases brought before a court; magistrate.
مترادف: adjudicator, jurist, justice
مشابه: magistrate

- The judge sentenced the woman to six months in jail.
[ترجمه ترگمان] قاضی این زن را به شش ماه زندان محکوم کرد
[ترجمه گوگل] قاضی زن را به شش ماه زندان محکوم کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: an appointed official who decides or selects in a contest or competition.
مترادف: adjudicator, juror
مشابه: arbiter, arbitrator, referee, umpire

- The Swiss judge gave the skater a higher score than the other judges.
[ترجمه Ghazal] قاضی سوئیسی امتیاز بیشتری نسبت به سایر داوران به اسکیت باز داد.|
[ترجمه ترگمان] قاضی سوئیسی به اسکیت باز امتیاز بالاتری از قضات دیگر داد
[ترجمه گوگل] قاضی سوئیس اسکیت باز یک امتیاز بالاتر از سایر قضات داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه judge در جمله های نمونه

1. judge not, that ye be not judged
(انجیل) درباره‌ی دیگران قضاوت نکن تا خودت مورد قضاوت قرار نگیری

2. a judge must be impartial and a partial judge belongs in prision
قاضی باید بی‌غرض باشد و قاضی سوگیر جایش در زندان است.

3. a judge of music
خبره در موسیقی

4. a judge of the u. s. supreme court
قاضی دادگاه عالی امریکا

5. a judge ought to be impartial
قاضی باید بی‌طرف باشد.

6. a judge should not allow his own feelings to prejudice him
قاضی نباید اجازه بدهد که احساساتش او را دچار تعصب کند.

7. i judge she was right
فکر می‌کنم حق با او بود.

8. the judge acknowledged the rightness of their claim
قاضی درست بودن ادعای آنها را تصدیق کرد.

9. the judge adjudicated the case and gave his judgement
قاضی مورد را داوری و حکم خود را صادر کرد.

10. the judge bound him over to refrain from bothering his ex-wife
قاضی از او التزام گرفت که مزاحم زن سابقش نشود.

11. the judge commuted the death sentence to life imprisonment
قاضی حکم اعدام را به حبس ابد تخفیف داد.

12. the judge concurred with the ...

مترادف judge

قاضی (اسم)
judge , arbiter , magistracy , praetor , bencher , praetorian
کارشناس (اسم)
expert , judge , critic
دادرس (اسم)
judge , magistrate
محاکمه کردن (فعل)
judge , try
حکم دادن (فعل)
judge , determine , doom
تشخیص دادن (فعل)
tell , recognize , find , judge , prognosticate , assess , distinguish , diagnose , discern , descry , individualize , espy
داوری کردن (فعل)
adjudge , arbitrage , judge , umpire , adjudicate , referee
قضاوت کردن (فعل)
judge , advise

معنی عبارات مرتبط با judge به فارسی

دادرس ارتش، دادستان دادگاه نظامی، مستشار دادگاه نظامی، قاضی عسکر
(امریکا) رئیس کل دادرسی ارتش، رئیس دادگاه نظامی
(توسط قاضی) داوری شده، تفسیر شده، حکم شده، وشع شده ازطرف خوددادرس یا قاضی
(انجیل) درباره ی دیگران قضاوت نکن تا خودت مورد قضاوت قرار نگیری
(فوتبال امریکایی) داور جلو دروازه (که حرکات دریافت کنندگان پاس و مدافعان را داوری می کند)
(فوتبال آمریکایی) داور خط بازی
دارو جز، قاضی پایین رتبه، دادرس جز

معنی judge در دیکشنری تخصصی

judge
[حقوق] قضاوت کردن، قاضی
[ریاضیات] داور
[حقوق] رویه قضایی، تفسیر موسع قانون توسط قاضی
[حقوق] قاضی موقت

معنی کلمه judge به انگلیسی

judge
• one who presides over court trials; one who chooses the winner in a contest, arbiter; expert, critic
• preside over a court trial and make decisions; rule, determine; criticize; assess; act as a judge
• a judge is the person in a court of law who decides how the law should be applied, for example how criminals should be punished.
• if someone is a good judge of something, they can understand it and make sensible decisions about it. if they are a bad judge of something, they often make the wrong decisions about it.
• if you judge someone or something, you form an opinion about them based on the evidence or information that you have.
• if you judge a competition, you decide who the winner is.
• a judge is also a person who chooses the winner of a competition.
• if you judge someone, you decide whether they are good or bad after you have observed their character or behaviour; used showing disapproval.
judge advocate
• military lawyer, military barrister
judge advocate general
• chief legal officer and advisor to a branch of the military
judge advocate general's office
• office of the head attorney for the military
judge as you would be judged
• do not judge a man until you have experienced what he has experienced
judge impeachment court
• (in japan) the diet's impeachment court
judge indictment committee
• (in japan) the diet's impeachment committee
judge not lest ye be judged
• one should never be critical of others because criticism always comes back on the one who criticises
judge not that ye be not judged
• one should ...

judge را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

MahdiKhorrami
داور
Arshai Gasemi
حکم دان
محمد جواد
تشخیص دادن
melina
قاضی
Niayesh
قضاوت کردن
مهدی
قضاوت
n.kh
برقراری عدالت
سجاد
قضاوت
Pis pis
قاضی.حکم ران
shahin
قاضی
Fatemeh
قاضی
n2
judge him
محکوم کردن
دوریان هاویلیارد
to form an opinion about something after considering all the details or facts.
sportwoman
قضاوت کردن
سجاد صالحی
کارشناس؛ قاضی؛ داور
Sahar
قاضی 👩🏼‍⚖️
مونا مقامزاد
داوری کردن بر اساس دانسته ها و اطلاعات

معنی دو
نظر دادن در مورد چیزی یا کسی بر اساس داشته ها
elen
a public official appointed to decide cases in a court of law.
Sunflower
form an opinion or conclusion about.

form the opinion
come to the conclusion
conclude
decide
determine
consider
believe

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی judge

کلمه : judge
املای فارسی : جودگ
اشتباه تایپی : تعیلث
عکس judge : در گوگل

آیا معنی judge مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )