برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1534 100 1
شبکه مترجمین ایران

ion

/ˈaɪən/ /ˈaɪən/

معنی: یون، ذره تبدیل شده به برق
معانی دیگر: (فیزیک) یون

بررسی کلمه ion

پسوند ( suffix )
(1) تعریف: process; act; action.

- inspection
[ترجمه ترگمان] بازرسی،
[ترجمه گوگل] بازرسی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: result of (such) a process, act, or action.

- demotion
[ترجمه فرزاد زارع] رکود، تنزّل ، تخفیف هم میشه گفت ولی تخفیفی که در کالا به کار میره معمولا off یاdiscount مورد استفاده قرار میگیره
|
[ترجمه ترگمان] تنزل درجه
[ترجمه گوگل] تخفیف
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- opinion
[ترجمه ترگمان] نظر …
[ترجمه گوگل] نظر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

واژه ion در جمله های نمونه

1. isolated ion
یون منزوی

2. hydrogen atoms which are perturbed by a passing ion
اتم‌های هیدروژن که توسط یک یون گذرنده که از مسیر اصلی خود منحرف شده‌اند

3. Hamlet was played by Romania's leading actor, Ion Caramitrou, to rapturous acclaim.
[ترجمه ترگمان]هملت توسط بازیگر اصلی رومانی، یونی Caramitrou، و تحسین rapturous بازی شد
[ترجمه گوگل]هملت با بازیگر برجسته رومانی، یون کارامیترو، به تحسین جذاب تبدیل شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The ionic radius varies among the elements depending on atomic number and ionic charge of the ion.
[ترجمه ترگمان]شعاع یونی بین عناصر وابسته به عدد اتمی و بار یونی یونی فرق می‌کند
[ترجمه گوگل]شعاع یونی در میان عناصر بسته به تعداد اتمی و بار یونی یون متفاوت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Ion Manescu felt naked without the curved moustache he had shaved off.
[ترجمه ترگمان]بی آن که سبیل خمیده خود را برهنه کند، برهنه شده بود
[ترجمه گوگل]یون مانسکو بدون سبیل انحناء که بر تنش داشت، برهنه شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف ion

یون (اسم)
ion
ذره تبدیل شده به برق (اسم)
ion

معنی عبارات مرتبط با ion به فارسی

پسوند:، عمل، حالت، وضع، - ی [retrospection]
موتور یونی (موتوری که توسط موجی از اتم های یونیزه شده به حرکت در می آید و در فضا نوردی کاربرد دارد)
(شیمی) دادگرفت یون، مبادله ی یون (که در پالایش آب و غیره کاربرد دارد)
شیمى : تبادلگر یون
الکترونیک : یون گرم
یون +h با بار الکتریکی مثبت

معنی ion در دیکشنری تخصصی

ion
[علوم دامی] اتمی که بارالکتریکی اضافی یا کمبود بارالکتریکی دارد
[خودرو] یون
[برق و الکترونیک] یون - یون یک اتم یا گروهی از اتمهای باردار . یون منفی دارای کی یا چند الکترون اضافی است . در حالی که یون مثبت یک یا چند الکترون را از دست داده است .
[زمین شناسی] یون، اتم یا ملکولی که از نظر الکتروستاتیکی باردار است.
[نساجی] یون
[شیمی] شتاب دهنده یون
[برق و الکترونیک] شتاب دهنده یون
[خاک شناسی] فعالیت یون
[شیمی] جو یون
[برق و الکترونیک] پس ، پراکندگی یون پراکندگی کشسان و زاویه - بزرگ یونهای تک انرژی در باریکه ای که به طرف یک لایه ی فلزی روی سیلیسیم یا سایر سیستمهای چند لایه ی نازک هدایت شده ست . با استفاده از یک آشکار ساز این یونها آشکار شده و پالسی متناسب با انرژی یون پس پراکنده تولید می شود که برای تعیین غیر مخرب توزیع عمیقی اتمها بعد از فلز پوشانی به کار می رود .
[شیمی] باریکه یونی
[برق و الکترونیک] باریکه ی یونی باریکه ای از یونها که با اعمال ولتاژ بالا در محیط خلا به یک منبع تولید می شود .
[پلیمر] باریکه یونی
[برق و الکترونیک] پویش باریکه ی یونی فرایند تحلیل طیف جرمی یک باریکه ی یونی در طیف سنج جرمی به وسیله ی تغییر میدانهای الکتریکی یا مغناطیسی طیف سنج جرمی و یا با حرکت دادن یک کاوه .
[برق و الکترونیک] بمباران یونی
...

معنی کلمه ion به انگلیسی

ion
• (physics, chemistry) electrically charged atom formed by the loss or gain of an electron; electrically charged particle formed in a gas
ion beam
• ray of negatively-charged atomic particles
iliescu, ion
• ion iliescu became president of romania in 1990. he served on the central committee of the romanian communist party from 1968 to 1984. he was chairman of the national salvation front (nsf) from 1989 to 1990. he was re-elected in 1992 as the candidate of the democratic national salvation front (dnsf), which in 1993 was re-named the social democracy party of romania. born: 1930.

ion را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Shirin
(شیمی/فیزیک)یون

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی ion

کلمه : ion
املای فارسی : اون
اشتباه تایپی : هخد
عکس ion : در گوگل

آیا معنی ion مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )