برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1432 100 1

inscribable


محاط کردنى، محاط شدنى

معنی inscribable در دیکشنری تخصصی

inscribable
[ریاضیات] محاط شدنی، قابل محاط

inscribable را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی inscribable
کلمه : inscribable
املای فارسی : ینسکریبابله
اشتباه تایپی : هدسزقهذشذمث
عکس inscribable : در گوگل

آیا معنی inscribable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )