برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1406 100 1

inherit

/ˌɪnˈherət/ /ɪnˈherɪt/

معنی: جانشین شدن، به میرای بردن، واری شدن، از دیگری گرفتن، مالک شدن
معانی دیگر: ارث بردن، وارث بودن، مرده ریگ بردن، مردری بردن، مانداک بردن، مانداکیدن، (خصوصیات فردی و نژادی و غیره) ارث بردن، رفتن به، به میراک بردن، وارک شدن

بررسی کلمه inherit

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: inherits, inheriting, inherited
(1) تعریف: to receive (money, property, or the like) through a will made by, or legal succession to, a person who has died; be heir to.

- She inherited several million dollars upon her father's death.
[ترجمه محمد م] او چندین میلیون دلار بعد از مرگ پدرش به ارث برد
|
[ترجمه ترگمان] او چندین میلیون دلار از مرگ پدرش به ارث برده بود
[ترجمه گوگل] او چندین میلیون دلار به خاطر مرگ پدرش به ارث برده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- I inherited this watch from my uncle.
[ترجمه محمد م] من این ساعت را از عمویم به ارث بردم.|
[ترجمه ترگمان] این ساعت را از عمویم به ارث بردم
[ترجمه گوگل] من این ساعت را از عمویش به ...

واژه inherit در جمله های نمونه

1. the meek shall inherit the earth
(انجیل) دنیا از آن افتادگان خواهد بود

2. only a person can inherit under a will
فقط انسان می‌تواند از طریق وصیت نامه ارث ببرد.

3. He stood to inherit property worth £5 million.
[ترجمه ترگمان]او ایستاد تا ملکی را به ارزش ۵ میلیون پوند به ارث ببرد
[ترجمه گوگل]او ایستاده بود تا اموال به ارزش 5 میلیون پوند را به ارث برساند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Blessed are the meek:for they shall inherit the earth.
[ترجمه ترگمان]خوشا به حال کسانی که زمین را به ارث می‌برند
[ترجمه گوگل]خوشبختی آرام است؛ زیرا زمین را به ارث می برند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He will inherit the title on the death of his uncle.
[ترجمه ترگمان]او وارث عمویش خواهد شد
[ترجمه گوگل]او عنوان مرگ و میر عمویش را به ارث برده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. We do not inherit the Earth from our Ancestors; we borrow it from our Children.
...

مترادف inherit

جانشین شدن (فعل)
displace , surrogate , heir , inherit , supersede
به میرای بردن (فعل)
inherit
واری شدن (فعل)
inherit
از دیگری گرفتن (فعل)
inherit
مالک شدن (فعل)
inherit , seise

معنی inherit در دیکشنری تخصصی

inherit
[حقوق] به ارث بردن، وارث شدن

معنی کلمه inherit به انگلیسی

inherit
• receive by legal right at a person's death; receive as a legacy; receive by genetic transmission
• if you inherit something such as a situation or attitude, you take it over from people who came before you.
• if you inherit money or property, you receive it from someone who has died.
• if you inherit a characteristic, you are born with it, because your parents or ancestors had it.

inherit را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پارسا مسافری
به میراث بردن
کاربر آبادیس
ارث بردن
"به ارث بردن"
seta6712
ارث بردن
Shilan
صاحب چیز جدیدی شدت
Zahra ♡
به ارث بردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی inherit
کلمه : inherit
املای فارسی : اینهریت
اشتباه تایپی : هداثقهف
عکس inherit : در گوگل

آیا معنی inherit مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )