برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1399 100 1

idiosyncratic

/ˌɪdioˌsɪnˈkrætɪk/ /ˌɪdɪəsɪŋˈkrætɪk/

وابسته به حالت ویژه مزاجی - وابسته بطرز فکریاشیوه ویژه کسی

واژه idiosyncratic در جمله های نمونه

1. The decor includes many idiosyncratic little touches.
[ترجمه ترگمان]دکوراسیون شامل بسیاری از چیزهای جزئی جزئی است
[ترجمه گوگل]دکور شامل بسیاری از لمس مختص افراد خاص است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. His teaching methods are idiosyncratic but successful.
[ترجمه ترگمان]روش‌های تدریس او منحصر به فرد اما موفق هستند
[ترجمه گوگل]روشهای تدریس او از نوع خاصی است اما موفقیت آمیز است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Outdated voting mechanisms, a decentralised, idiosyncratic procedure, and the archaic electoral college have received comment.
[ترجمه ترگمان]Outdated مکانیزم‌های رای‌گیری، روش غیر متمرکز، روش ویژه، و کالج کهن انتخابات اظهار نظر کرده‌اند
[ترجمه گوگل]مکاتب رای گیری ناگهانی، یک روش غیر متمرکز و متمایز، و کالج انتخاباتی دائمی، نظر دریافت کرده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. They merely saddle the males with their own idiosyncratic tastes.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها فقط نرها را با سلیقه خودشان زین می‌کنند
[ترجمه ...

معنی کلمه idiosyncratic به انگلیسی

idiosyncratic
• characteristic of, peculiar to; eccentric
• if someone's behaviour or likes and dislikes are idiosyncratic, they are personal to them, and are often rather unusual.

idiosyncratic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Nicole.Ve
ویژه
منحصربفرد
محمد علی کریمی
نا متعارف،غیر عادی،غیر متعارف،عجیب،عجیب وغریب،فردی،خاص،یگانه،دارای اخلاق غریب
مجید
خطر فردی
نسرین
غیر سیستماتیک
بهار
وابسته به خصایص فردی
s88
(رفتار، سبک، غیره) شخصی، فردی، خاص، غیرعادی، غیرمتعارف
مجیدی
واکنش های خود سنتزی
مرتضی بزرگیان
سلیقه‌ورزانه
Figure
خاص، ویژه(خلق و خو), a person who dies many out of ordinary things
Quirky, pecular,

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی idiosyncratic
کلمه : idiosyncratic
املای فارسی : ایدیسینکرتیک
اشتباه تایپی : هیهخسغدزقشفهز
عکس idiosyncratic : در گوگل

آیا معنی idiosyncratic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )