برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1635 100 1
شبکه مترجمین ایران

i couldn't help hearing

معنی کلمه i couldn't help hearing به انگلیسی

i couldn't help hearing
• i unintentionally overheard, i happened to hear

i couldn't help hearing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

J. H
ناخواسته شنیدم
I couldn't help hearing she was taking so loudly

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی i couldn't help hearing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )