برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
It - is - wise - of - you
شبکه مترجمین ایران

It is wise of you

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Seyyedalith
عقلی کردی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی It is wise of you مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )